Olie og Nordsøen | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 7
  • 1900
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 15-04-2004

Olie og Nordsøen | Undervisningsforløb

Opgave i fysik/kemi om olie og Nordsøen med tilhørende undervisningsforløb.

Problemformulering
2.1 Hvad, hvordan og hvorfor?
Emnet er bredt. Først vil der tages hånd om energikilderne. Hvilke slags energikilder har vi til rådighed i Danmark?
Derefter vil vi komme ind i emnet; Olie. Hvad er olie? Historie? Hvordan skaffer man olie? Finde ud af hvad det bruges til? Er vi berørt af emnet i hverdagen? Hvilke miljø- og samfundsmæssige aspekter indgår her.

Herunder vil vi undersøge hvordan det bedst kan lykkes at undervise en 9. kl. indenfor emnet Olie. Hvorfor tage dette emne op, og hvorfor er det vigtigt at undervise i den? Vi vil kigge på hvordan man kan skabe gode rammer for en undervisningsforløb, hvor den enkelte elev får det nødvendige udbytte.

Indhold

Kemi, Opgave 3 – Olie Karabey Kara og Selahaddin Ipek, 21.33 1
1. Indledning AFSNIT 1 1
1.1 Baggrund for projektet: 1
2. Problemformulering AFSNIT 2 2
2.1 Hvad, hvordan og hvorfor? 2
3. Olie – teori AFSNIT 3 2
3.1 Hvad bruges olie til? 2
3.2 Hvad er olie? ”En sanseoplevelse” 3
3.3 Hvordan er olie blevet skabt? 3
3.4 Bearbejdning af olie 4
3.5 Raffinaderi processen: 5
3.5 Olien som fremtidens energikilde: 6
4. Fagdidaktik AFSNIT 4 6
4.1 Hvorfor sådan? 6
5. Konklusion AFSNIT 5 7
5.1 Hvad er vi kommet frem til? 7
6. Kilder & Litteraturfortegnelse AFSNIT 6 7
6.1 Hvor har vi skaffet de forskellige informationer fra? 7

Uddrag

Indledning AFSNIT 1
1.1 Baggrund for projektet:
1.2 Pædagogiske/fagdidaktiske overvejelser:
Dette kemiemne har vi forestillet os som et emne om organisk kemi i 9. eller 10. klasse. Vi regner med at have ca. 4*2 timer til rådighed. Emnet olie har mange indfaldsvinkler, vi har valgt at tage den teknologiske indfaldsvinkel, oven på denne indfaldsvinkel vil vi bygge bro til det miljømæssige og det samfundsmæssige.

3.1 Hvad bruges olie til?
Olie bruges til mange til i vores hverdag. Størstedelen af olien bruges til at forsyne os med energi (brændstof, varme og elektricitet). Olie bliver også brugt til at udvinde benzin/petroleum m.m. fra. Udover at olie bliver brugt som brændstof, bliver den også af en masse forskellige kulbrinter. Hver af disse har hvert deres formål. Når olien er hentet op af undergrunden skal den bearbejdes. Dette foregår på et raffinaderi. Råolien består ag lange kæder kulbrinter, disse kæder skal brækkes over i mindre kæder og størrelser. Disse forskellige kæder/former betyder at der er dannet nye organiske stoffer (olietyper). Disse typer kan så bruges til fremstilling af brændselsolie, motorolie, benzin, petroleum eller plastic.

---

Kort beskrivelse af selve undervisningsforløbet:
1: Arbejdet inddeles med en kort snak med eleverne om hvad olie bruges til.
2: Her efter inddeles eleverne i grupper, som hver får til opgave at undersøge hvad olie er.
3: Eleverne fører deres resultater over i en logbog (egne forklaringer og illustrationer)
4: Hver gruppe fremlægger deres resultater for klassen.
5: Lærerne samler op på gruppernes resultater. Eleverne tilføjer resultater fra de andre grupper til deres logbøger. 6: Vi ser en video om olie (m. særlig vægt på olie biologiske baggrund, og på hvor man kan finde olie, geologi)... Køb adgang for at læse mere

Olie og Nordsøen | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.