Moral og børnebøger i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Moral og børnebøger i KLM

Studieprodukt i KLM om Kant og Løgstrup.

Problemformulering
Vi vil med hovedvægt på Løgstrups tekst ”moral og børnebøger” belyse hvorvidt moral har sin berettigelse i børnelitteraturen eller ej. Bør børnebøger behandle de etiske problemstillinger, barnet senere i livet skal forholde sig til, eller skal man lade litteraturen bejle til den uskyldige barnetro, med formålet af beskytte. Vi vil herunder også inddrage Immanuel Kants holdning til oplysning, samt en artikel fra information der behandler problemstillinger vedrørende censur i børnelitteratur og - film.

Indhold

Problemstilling 2
Redegørelse for Løgstrup – moral og børnebøger 3
Analyse af Løgstrup – moral og børnebøger 4
Redegørelse af Kant – Hvad er oplysning? 4
Diskussion og sammenfatning på baggrund af analysen 5
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Nutidens børnebøger bør behandle relevante problemstillinger, altså en nutidig kontrast til det som Løgstrup kalder at tage modet fra barnet.
Børnebogen i dag bør behandle de problemstillinger, barnet trods alt må forholde sig til. Derfor er grænsen for at tage modet fra barnet ikke så tydelig, som den måske har været. Er det ikke at fjerne den naturlige lyst til oplysning, når man konsekvent skjuler virkeligheden i form af følelser, adfærd og moral for barnet.

Redegørelse for Løgstrup – moral og børnebøger:
Løgstrup behandler og forholder sig til emnet moral både som begreb og som moral i børnebøger. Han definerer moral som fire forskellige moralske fænomener. 1. Moral som spontanitet, defineres som spontan hjælpsomhed og beskyttelse. Handlingen er umiddelbar og uden bagtanker. 2. Moral som erstatning er barmhjertighedens gerning af andre motiver såsom pligt. Svigter spontaniteten må man holde sig til normer og regler. 3. Den tredje moral er justering. Man oplyses og erkender at en given adfærd ikke stemmer overens med den kultur hvori individet befinder sig. Justeringen er erfaringsbetinget. 4. Den fjerde moral er camouflage, altså når moralen bliver en camouflering for vores egen smålighed og mangler. Vi bruger den som undskyldning for vores egen vindings skyld. Moralen kan i bedste fald være et overskudsfænomen, men er oftest et underskudsfænomen. Moral er ofte et udtryk for selvretfærdighed. Løgstrup kalder det et nærigt sind. Han skriver at moralen bliver et skalkeskjul for private reaktioner.1... Køb adgang for at læse mere

Moral og børnebøger i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.