Kant og Løgstrup semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendom/Livsoplysning
  • Godkendt
  • 8
  • 1831
  • PDF
  • Læreruddannelsen i Silkeborg
  • 2006
  • 11-04-2007

Kant og Løgstrup semesteropgave

Semesteropgave i kristendom/livsoplysning om Kant og Løgstrup.

Problemformulering:
Vi vil med hovedvægt på Løgstrups tekst ”moral og børnebøger” belyse hvorvidt moral har sin berettigelse i børnelitteraturen eller ej. Bør børnebøger behandle de etiske problemstillinger, barnet senere i livet skal forholde sig til, eller skal man lade litteraturen bejle til den uskyldige barnetro, med formålet af beskytte. Vi vil herunder også inddrage Immanuel Kants holdning til oplysning, samt en artikel fra information der behandler problemstillinger vedrørende censur i børnelitteratur og - film.

Indhold

Problemstilling 2
Redegørelse for Løgstrup – moral og børnebøger 3
Analyse af Løgstrup – moral og børnebøger 4
Redegørelse af Kant – Hvad er oplysning? 4
Diskussion og sammenfatning på baggrund af analysen 5
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Redegørelse for Løgstrup – moral og børnebøger:
Løgstrup behandler og forholder sig til emnet moral både som begreb og som moral i børnebøger. Han definerer moral som fire forskellige moralske fænomener. 1. Moral som spontanitet, defineres som spontan hjælpsomhed og beskyttelse. Handlingen er umiddelbar og uden bagtanker. 2. Moral som erstatning er barmhjertighedens gerning af andre motiver såsom pligt. Svigter spontaniteten må man holde sig til normer og regler. 3. Den tredje moral er justering. Man oplyses og erkender at en given adfærd ikke stemmer
overens med den kultur hvori individet befinder sig... Køb adgang for at læse mere

Kant og Løgstrup semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.