Kan ordblinde elever inkluderes i folkeskolen?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 8
  • 3626
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2010
  • 09-05-2012

Studieprodukt: Kan ordblinde elever inkluderes i folkeskolen?

Studieprodukt 2 – Kan de ordblinde elever inkluderes i folkeskolen?
Udgangspunktet er interviews med 2 ordblinde elever og deres oplevelser af at gå i folkeskolen.

Problemformulering
Hvad er det de ordblinde elever oplever at de ikke lykkes med i folkeskolen og er det muligt at inkludere de ordblinde elever i folkeskolen, så de føler at de lykkes?

Underviserens kommentar

En god opgave med en god beskrivelse af empiridelen og nogle gode overvejelser til tiltag.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Empiri
Analyse
Case Lisa
Case Carsten
Det indre og ydre skolesystem
Hvad oplever de lykkes på efterskolen?
Tiltag
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metodeafsnit
For at besvare ovennævnte problemformulering har jeg interviewet 2 ordblinde elever (Xog X) der pt. er elever i en 10. klasse på en efterskole for ordblinde.

Min empiri er grundlaget for de 2 cases som jeg præsenterer i begyndelsen af analysedelen, så derfor vil jeg under empiriopsamling uddybe hvordan jeg har indsamlet min empiri, hvorfor jeg har valgt denne metode og hvilke overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse med opsamlingen af denne empiri.

Efter præsentationen af de 2 cases vil jeg forsøge at sætte de oplevelser X og X har haft i folkeskolen ind i Alenkærs model af det indre og det ydre skolesystem for at få et overblik over hvor det er eleven føler sig ekskluderet. Dette sammenholder jeg kort med deres oplevelse af at være elev på en efterskole for ordblinde.

Dernæst vil jeg inspireret af LP-modellen forsøge at gøre rede for hvilke mulige tiltag der kunne gøres for at eleverne evt. ville føle sig inkluderet og afslutningsvis diskutere om det er realistisk at få gennemført disse tiltag.

---

Analyse
Case Lisa
Lisa har gået på en folkeskole med 19-24 elever i klassen. Hun har altid vidst at hun havde svært ved det faglige, og i 7. klasse opdagede hendes mor at hun havde vanskeligheder. Hun kan afkode en tekst, men har svært ved at forstå det der bliver læst, og det tager lang tid for hende at læse. I folkeskolen deltog hun i samme opgaver som de andre elever i klassen uanset om hun kunne finde ud af det eller ej. Hun deltog i gruppearbejde på lige fod med de andre, men de andre elever lod hende ikke være en del af gruppen, fordi de påstod hun var faglig dårlig. Hun blev taget ud af tyskundervisningen for at have dansk... Køb adgang for at læse mere

Kan ordblinde elever inkluderes i folkeskolen?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.