Bacheloropgave om fordomme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 31
  • 10158
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2007
  • 07-05-2008

Bacheloropgave om fordomme

Bacheloropgave i kristendom om kan man gennem undervisning komme fordomme til livs?

Problemformulering

Kan en komparativ undervisning i islam og kristendom bidrage til elevernes tolerance i det multikulturelle samfund?

Indhold

Indledning 1.1.
Problemformulering 2.1.
Metodevalg 3.1.
Det multikulturelle samfund 4.1.
Hvilke fordomme er der? Definition af fordommene 5.1.
Religionsundervisningens rolle i et multikulturelt møde 6.1.
Interkulturel pædagogik 7.1.
Forskelle og ligheder 8.1.
Undervisning 9.1.
Diskussion 10.1
Konklusion 11.1
Litteraturliste 12.1

Uddrag

3.1 Metodevalg:

Opgaven er delt op i fire delemner. I første del vil jeg definere det multikulturelle samfund ud fra forskellige sociologer og antropologer. Til dette har jeg brugt Daniel Hailemariam, som er adjunkt på Stokholm Lærerhøjskole. Han lægger i sin artikel ud med en afklaring af, hvad han forstår ved begrebet multikulturel vejledning. Han påpeger, at det er uundgåeligt, at vejledere i dag må forholde sig til mødet med andre kulturer i deres arbejde, og at det er vigtigt, at de kender til og tager højde for de faktorer, som er knyttet til flerkulturalitet og migration. Det handler blandt andet om at forstå, hvordan det at flytte fra ét land til et andet påvirker det enkelte menneske, og om at opbygge en forståelse for, hvordan man som vejleder kan bidrage til at lette integrationsprocessen for indvandrere i vores samfund. Derefter bruger jeg tidligere formand for Dialogcenteret Johannes Aagaard, som kontravægt til Daniel Hailemariam. Til sidst vil jeg bruge Thomas Ziehe, da han udlægger emnet på en tredje og mere pædagogisk funderet måde... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om fordomme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.