Erikson | Social arv og mønsterbrydere

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1733
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2002
  • 12-02-2003

Semesteropgave: Erikson | Social arv og mønsterbrydere

Semesteropgave om kan folkeskolen bryde den negative social arv?

Indledning:
Der er i disse år ved, at komme mere fokus på begrebet social arv - eller bedre "negativ social arv". Hvad betyder social arv og hvordan brydes den? Hvilke psykiske egenskaber spiller ind på social arv?

Hvilken rolle har folkeskolen? Kan den være med til, at bryde den negative sociale arv? Hvad er lærerens rolle? Dette vil jeg prøve at give et svar på i mit oplæg.

Indhold

lndledning
Definitioner på social arv.
Born bliver dobbeltsocialiseret.
Hvad siger Erikson om faserne, som påvirker den sociale arv:
Den tidlige sociale alder.
Skolealderen.
Mønsterbrydere
Hvordan brydes mønsteret.
Hvad kan skolen gøre og skal den gøre noget?
Skolen og institution
Litteraturliste:

Uddrag

Definitioner på social arv.
"”Tilegnelse af viden, holdninger og personlighedstræk gennem opvækstmiljøet; barnets overtagelse af forældrenes personlighedstræk og der med udfoldelsesmuligheder”".

Social arv anvendes i almen socialisations teori og den tilegnelse af psykiske handlinger hos barnet, som sker via forældrene. Alt efter hvilken synsvinkel man vælger, at se det ud fra, er der forskellige påvirkninger, som levevilkår, økonomi, opdragelses stil og omsorg, der går igen, når vi taler om påvirkninger, der overføres til barnet via forældrene. Positiv social arv forbinder man med, positiv livs omstændigheder og en positiv udvikling af barnet. Det sker under de samme forhold og
påvirkninger, som den negative sociale arv, men disse børn har generelt førelsen af sammenhæng og mening med tilværelsen, ressourcer, overskud og kompetence til at klarer hverdagens udfordringer, hvilket børn ikke har, som er påvirket af den negative social arv.

Hvad siger Erikson om faserne, som påvirker den sociale arv:
Ved at se på hvordan børn socialiseres ,kan man som regel også spotte hvor og hvad det går galt og evt. hvor man skal gribe ind, før den sociale arv bliver negativ.

Den tidlige sociale alder.
3-6 år også kaldt ”før skolealderen”. I denne fase skal barnet nu gerne have en tryg tilknytning til forældrene, her har de en sikker base, hvorfra verden kan blive udforsket. I denne fase lærer børnene de evner der skal til for at omgås andre, som er vigtige livet igennem. Børnene lærer at tage bestik af andre og vurdere, om de ser vrede eller venlige ud, og handle derefter... Køb adgang for at læse mere

Erikson | Social arv og mønsterbrydere

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.