KLM studieprodukt om Grundtvig

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

KLM studieprodukt om Grundtvig

Studieprodukt om N. F. S. Grundtvig i KLM.

Problemformulering

Hvilken rolle spillede Grundtvig for datidens syn på skolen? Hvorledes skildrer Grundtvig forskellen imellem skolen og kristendommen? Hvordan har Grundtvig påvirket skolen idag? -og kan hans tanker om "det levende ord" ses i den moderne skole i dag?

Indhold

Problemformulering
Samfundet i begyndelsen af 1800-tallet
N.F.S. Grundtvigs opvækst
Et styrket Danmark
Grundtvigianismen
Grundtvigs idé om oplysning
Fremtiden for Grundvigs højskoler og den moderne folkeskole
Problemer med højskolerne i dag
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Vi vil i vores opgave belyse Grundvig og hans betydning for datiden og nutidens syn på skolen. Samtidig vil vi fremstille Grundtvigs idéer og tanker om skolen, kristendommen samt hans tanker om ”det levende ord”. Derudover vil vi bruge bøger og internetkilder til at besvare problemformuleringen samt vores egen viden omkring emnet. Vi vil relatere til folkeskolen vha. Grundtvigs tanker omkring højskolen.

Samfundet i begyndelsen af 1800-tallet:
Danmark var i begyndelsen af 1800-tallet helt presset både økonomisk og politisk efter den turbulente start på 1800 tallet. I 1807 blev København bombarderet af englænderne, som samtidig havde ødelagt hele Danmarks store flåde. Krigsårene var hårde ved Danmark og det gjorde, at der opstod stor inflation der i 1813 førte til statsbankerot. Danmark endte blandt taberne af Napoleonskrigene og måtte give afkald på Norge til Sverige... Køb adgang for at læse mere

KLM studieprodukt om Grundtvig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.