KLM-eksamensopgave på lærersem om sekularisering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

KLM-eksamensopgave på lærersem om sekularisering

Religion, politik og medborgerskab
Hvordan defineres sekularisering, og hvad kan virkningen af denne være i et samfund?
I et forsøg på at definere begrebet sekularisering, kunne det være vedkommende, at undersøge om begrebet i virkeligheden nedstammer fra de bibelske tekster.
Ligeledes kunne det være spændende, at sammenligne Frankrigs, Englands og Danmarks sekulariseringsform, da graden og udøvelsen er betydeligt forskellig i netop disse tre lande. Ydermere ville det være interessant, at diskutere begrebet religionsfrihed og om denne kan herske i det offentlige rum i et sekulariseret samfund. Herunder ville det være oplagt, at komme ind på menneskerettigheder, med fokus på Frankrigs sekularisme.
I modsætning til Frankrigs hårde kurs i forhold til sekulariseringen, har Englands strategi vist sig som værende mere multikulturelt, hvorfor det kunne være spændende, at se hvilke forskelle, det har ført med sig i de to lande.
Religion og dyrkelse af denne i det offentlige rum, er meget omdiskuteret og for tiden er tørklædedebatten et varmt emne i Danmark, hvorfor det kunne være relevant, at belyse virkningerne af sekularisering i forskellige samfund.
Ydermere opstår der også et spørgsmål i forbindelse med de religiøse oplysningsfag, som til stadighed kaldes kristendomskundskab i den danske folkeskole. Er dette i realiteten selvmodsigende for en stat der er sekulariseret?

KLM-eksamensopgave på lærersem om sekularisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.