Det individuelle menneske | KLM synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Det individuelle menneske | KLM synopsis

KLM synopsis om det individuelle menneske:

Problemformulering
Med udgangspunkt i det individuelle menneske vil jeg diskutere, hvilke idéhistoriske menneskesyn, der ligger til grund for den moderne opfattelse af individet, og hvordan denne opfattelse kommer til udtryk i folkeskolens formålsparagraf.

Indhold

Problemformulering
Problemformuleringsrefleksion og arbejdsspørgsmål
Hvordan har opfattelsen af individet ændret sig op igennem tiden?
Middelalderen
Renæssancen
Oplysningstiden
Hvorledes kommer nutidens opfattelse af individet til udtryk i folkeskolens formålsparagraf?
Konklusion
Litteraturliste
Artikler
Hjemmesider

Uddrag

Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering, vil jeg sammenholde nutidens individopfattelse med den idéhistoriske opfattelse af individet. Yderligere vil jeg anskue individopfattelsen i folkeskolens formålsparagraf i sammenhold med dettes udvikling.

Opgavens problemformulering søger således at tage udgangspunkt i førnævnte mål for faget, ved at afdække den idéhistoriske baggrund for individopfattelsen og hvorledes det kommer til udtryk i den moderne folkeskole.

For at operationalisere problemformuleringen arbejder jeg ud fra to arbejdsspørgsmål, der dels afdækker problemformuleringens faglige indhold og dels skaber struktur i opgaven. Første arbejdsspørgsmål danner baggrund for det analytiske afsnit, mens andet arbejdsspørgsmål danner baggrund for en diskussion.

1. Arbejdsspørgsmål; Hvordan har opfattelsen af individet ændret sig op igennem tiden?
2. Arbejdsspørgsmål; Hvorledes kommer nutidens opfattelse af individet til udtryk i folkeskolens formålsparagraf?... Køb adgang for at læse mere

Det individuelle menneske | KLM synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.