KLM eksamensopgave om etik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

KLM eksamensopgave om etik

Opgaven omhandler Jesus, Sartre og Kirkegaard og hvordan de ser på det gode liv. Eks. skriver jeg om Kirkegaards etiker og æstetiker.

Problemformuering
Hvordan erhverver man sig det gode liv?

Indhold

Indhold:
Emnebegrundelse
Problemformuering
Faglig analyse
Jesus
Søren Kierkegaard
Æstetikeren
Etikeren
Etiker eller æstetiker
Jean-Poul Sartre
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse
Jeg har valgt at arbejde med emnet det gode liv, da det kunne være spændende, at se hvordan forskellige filosoffer definerer det gode liv. Jeg vil derfor undersøge, hvad det gode liv er udefra nogle synspunkter. I og med at vi alle stræber efter, hvordan vi får det bedst mulige liv. De fleste mennesker i dag skaber sig et liv, hvor man tager uddannelse og får familie bagefter, men hvad er det gode liv og hvordan leves det?... Køb adgang for at læse mere

KLM eksamensopgave om etik

[1]
Bedømmelser
  • 23-02-2012
    God inspiration til egen opgave