Semesteropgave om K.E Løgstrup

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendom/Livsoplysning
  • Godkendt
  • 11
  • 4141
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2002
  • 26-02-2004

Semesteropgave om K.E Løgstrup

Semesteropgave i kristendom/livsoplysning om K.E Løgstrup og de suveræne livsytringer.

Vi har valgt at arbejde med filosoffen K.E. Løgstrup for at belyse etikken og moralen i den danske folkeskole. Valget faldt på K.E. Løgstrup da han, igennem begrebet om de suveræne livsytringer, beskriver forholdet mellem mennesker på en tilgængelig og brugbar måde. K.E. Løgstrup skriver i sit forfatterskaber både, som teolog og som filosof, og dette indvirker ubetvivleligt på K.E. Løgstrups filosofi, hvori disse to titler er ligeberettigede partnere.

Indhold

Indledning
Løgstrups placering i den filosofiske sammenhæng
Etikken i den danske folkeskole
De suveræne livsytringer
Diskussion
Konklusion(Ikke færdiglavet)

Uddrag

K.E. Løgstrup glemte ikke på noget tidspunkt sit udgangspunkt i kristendommen, for han mente, at hvis den kristne tanke om skabelsen og syndefaldet skulle give mening, måtte det kunne vises i virkeligheden, da det jo er et udsagn om virkeligheden. K.E. Løgstrup skriver om disse tre disputatser, indtil den sidste godkendes i 1942. Generelt kan man sige, at den opgave som K.E. Løgstrup sætter sig selv på, er at påvise hvilke fænomener, der engang fik mennesket til uvilkårligt at opfatte verdenen som skabt, så det kristne budskab kan forstås, som befrielse og det er i disse tanker, at begrebet de suveræne livsytringer opstår.
Moral og etik begreberne bruges i dagligdagen i flæng, og derfor glemmer vi nogle gange begrebernes betydning. Ved moral forstås således et samfunds eller en gruppes opfattelse af, hvilke egenskaber, praktiske principper og regler for handling og adfærd der er gode, og hvilke der er forkerte. Moralbegrebet er på den baggrund udtryk for, hvad en gruppering af mennesker, i en bestemt kultur, på
et bestemt tidspunkt opfatter som rigtigt og forkert. Derfor vil moralbegrebet variere fra kultur til kultur igennem forskellige tidsaldre. Etikken er modsat moralen mere afhængig af tid og sted, da den er en
fast anskuelse af de grundlæggende ideer for, hvad der er rigtigt og forkert i menneskers ageren overfor
hinanden... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om K.E Løgstrup

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.