Jordens udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknik
  • Ingen givet
  • 12
  • 4505
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 18-01-2005

Semesteropgave: Jordens udvikling

En opgave om praktisk arbejde i n/t. der udover noget om Darwins evolutionsteori

Problemformulering
Hvordan organiserer man praktisk arbejde, sådan at eleverne også får noget ud af det fagligt?
Kunne vores forløb give eleverne en forståelse for de små dyrs tilpasning? Herunder mellem vand og land?

Indhold

Problemformulering: 2
Indledning: 2
Metode: 2
Undervisningsforløbet: 2
Praktisk arbejde i natur/teknik: 3
Hvorfor praktisk arbejde i Natur/teknik? 3
Hvilke slags praktisk arbejde? 4
Indledende fase: 5
Under det praktiske arbejde. 6
Efterfølgende: 6
Udviklingen af levende organismer: 7
Darwins selektionsteori: 9
Evolution: 10
Diskussion: 10
Konklusion: 10

Uddrag

Indledning:
Vi har valgt at tage udgangspunkt i vores forløb med ”små dyr omkring skolen”. Vi har været i Virum i 3b, hvor vi havde 2 uger med ca. 20 timer til dette forløb.
Vi havde med emnet taget udgangspunkt i tilpasning, hvor vi så på forskellen mellem dyr på land og dyr i vand.

Metode:
Før vi tog i praktik gjorde vi os rigtig mange tanker om hvordan vi skulle gribe dette forløb an. Vi valgte at tage udgangspunkt i et praktisk forløb, da vi mener at denne indgangsvinkel er utrolig vigtig, dette var også et emne som passede godt til denne vinkel, da vi havde god mulighed for at komme ud med børnene, så de kunne opleve det med egne øjne. Under praktikken har vi efter hver lektion taget en snak med børnene om hvad de syntes havde været godt og hvad der var knapt så godt, derudover har vi skrevet logbog, hvor vi har skrevet ned hvad vi havde set der var sket de forskellige dage, det gør at vi har noget at forholde os til efterfølgende, hvad gik godt og hvad gik knapt så godt. Til at undersøge hvordan vi har arbejdet med praktisk arbejde, har vi læst bogen Natur/teknik, og noget om åbent og lukket arbejde.
Derudover har vi til denne opgave forsøgt at samle en god baggrund for os, der skal ud og arbejde med forløbet, det vi syntes ville være rigtigt godt at vide om udviklingen før man begynder på et forløb med børnene, her har vi valgt bl.a. at komme ind på en hurtig gennemgang af hvorledes livet er opstået fra den første start og indtil menneske kom. Derudover har vi valgt at Darwins selektionsteori op, da vi mener at han er en af de helt store forskere inden for dette felt, og man derfor bør vide lidt om hans teorier. Derudover har vi taget fat på evolution, da dette jo var netop det vi på et lavere plan så på med børnene.
Vi har derefter diskuteret hvad der har været godt og skidt ved dette emne, samt om der var noget vi ville lave om til en anden gang... Køb adgang for at læse mere

Jordens udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.