Jorden og dens opbygning | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 6
  • 2319
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 22-04-2008

Jorden og dens opbygning | Undervisningsplan

Denne opgave er et undervisningsforløb/undervisningsplan i natur/teknologi om jorden og dens opbygning. Udgangspunkt er i en 6. klasse. Eleverne har 2 sammenhængende lektioner om ugen á 45 minutter, hvor vores undervisningsforløb vil vare ca. 12 lektioner.

Indhold

Indledning 1
Didaktiske overvejelser 2
Faglig viden 3
Undervisningsforløb 3
Evaluering 6
Litteraturliste 6

Uddrag

Vores overordnede mål med dette undervisningsforløb er, at eleverne tilegner sig en viden om hvordan jorden er blevet skabt og bygget op, for derigennem at kan redegøre for årsagerne til at mennesker kan opleve fænomener som jordskælv og vulkaner. Eleverne skal vide at Jorden består af en skorpe, kappe og en kerne der er delt op i en ydre kerne og indre kerne. De skal vide hvordan konvektionsstrømninger opstår i jordskorpen, og dens årsag til at jordskorpen bevæger sig i enten, konstruktiv-, destruktiv- eller bevarende pladebevægelse. Eleverne skal overordnet kende til hvordan dannelsen af jordskælv, vulkaner og foldebjerge sker. Samt konsekvensen af disse fænomener for menneskerne der lever i disse områder. Eleverne vil igennem forløbet komme til at arbejde praktisk og undersøgende, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder. Det praktiske arbejde skal ligeledes hjælpe til med at styrke elevernes samarbejde.

Didaktiske overvejelser
I denne undervisningsplan vi vil tage udgangspunkt i den konstruktivistiske tankegang. Udgangspunktet for denne tankegang er blandt andet, at vi mennesker ikke erkender, forstår og erfarer vores omverden og virkelighed direkte, dvs. vi erkender og forstår den på forskellige måder, alt afhængig af de sammenhænge vi deltager i. Dvs. vi er afhængige af hvornår og hvordan, vi iagttager den og i hvilke kulturelle og situationelle sammenhænge vi er i. Derfor mener vi, at viden ikke overføres uforandret fra lærer til elev, men at lærdom er en aktiv proces, i hvilken viden genskabes i en ny sammenhæng.
Indenfor den konstruktivistiske tankegang, mener vi, at John Deweys erfaringspædagogik... Køb adgang for at læse mere

Jorden og dens opbygning | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.