John Dewey vs. Thomas Ziehe

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Pædagogik
 • Ingen givet
 • 7
 • 1195
 • PDF
 • Læreruddannelsen Skive
 • 2003
 • 26-01-2012

Synopsis: John Dewey vs. Thomas Ziehe

Jeg vil til eksamen finde ligheder og modsætninger mellem de to teoretikere, samt holde dem op mod folkeskoleloven.

Problemformulering
Der ønskes en analyse af John Deweys og Thomas Ziehe undervisningsteorier, der i blandt en redegørelse af , og stillingtagen til, deres forventninger til lærerrollen, samt en sammenligning af de to teorier ud fra fokuspunkter fra folkeskoleloven 1993.

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at sammenligne John Deweys teori om undervisning med Thomas Ziehes. Vi synes at disse giver en interessant modstilling, da Dewey står for en klassisk pædagogik, fra først i det 20. århundrede, og Ziehe står for en mere senmodernistisk pædagogik fra sidst i det 20. århundrede.

John Dewey
John Dewey er født i USA i 1859 (død 1952). Han er både filosof og pædagog, og udviklede hovedsageligt hans teorier ved en eksperimenterende skole i Chicago. Filosofien smitter af på hans teori, men vi vil hovedsagligt kommentere den pædagogiske del.
Dewey er konstruktivist og empirist. Hans undervisningsteorier er meget erkendelsesbaserede, og Dewey fastholder at der skal ske en handling før ægte tænkning finder sted. (Handlen uden ...

---

Thomas Ziehe
Thomas Ziehe er vesttysk socialpsykolog og pædagog (f. 1947). Han har tilknytning til en eksperimenterende skole i Hanover.
Ziehes teori er opstået ud fra hans betragtninger af samfundet/kulturen i dag. Han beskriver vores kultur som en hverdagskultur, som dækker over hele vores livsstil og mentalitet, og ikke bare som før vores fritid. De mest karakteristiske træk... Køb adgang for at læse mere

John Dewey vs. Thomas Ziehe

[1]
Bedømmelser
 • 02-06-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
  OK opgave, men rimelig overfladisk og skrevet i punktform langt hen af vejen. Besvarelsen af problemformuleringen er desuden lidt tynd.