Jean Piaget & Skinner | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 6
  • 1404
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2006
  • 13-12-2006

Jean Piaget & Skinner | Semesteropgave

Indledning:

Vi har valgt at beskrive en elev i faget dansk.
Eleven er en dreng, som går i 3 klasse. Han er meget urolig og forstyrrende for undervisningen.

Der har været flere episoder, hvor eleven har sat sig imod læreren og fået de andre elever med på urolighederne. Dette har bevirket at læreren har mistet sin troværdighed og respekt i forhold til de andre elever.

Vi har valgt at undersøge denne elev i forhold til klassen, samt hvilken betydning det har for indlæringsatmosfæren i klassen og individuelt for eleven. Ligeledes vil vi også se det ud fra lærerens synspunkt.

Udgangspunktet for vores opgave er taget fra vores første praktikperiode.

Dette leder os frem til følgende problemstilling.

Problemformulering

Hvilken betydning har den urolige elev for klassens andre elever og deres udbytte i dansk undervisningen,og hvad kan der ligge til grund for hans adfærd?
Hvad kan man som lærer gå ind og arbejde med for at give denne elev mere udbytte af undervisningen?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Analyse:
Skinner, Buurhus Frederic (1904 – 1990)
Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

Analyse:
Vi har valgt at bruge Piagets udviklingsteori for at konkretisere elevens udviklingsstadie
og derved målrette en undervisning.
Piaget, Jean: (1896 – 1980)
Jean Piaget søger at forene erkendelsesteoretisk indsigt med praktisk iagttagelse af børn.
Heraf dannes en stadieteori om menneskets tidligste kognitive udvikling.
1Piaget inddeler et barns udviklingsstadie på følgende måde:
1. Stadium: Den senso-motoriske med seks undertrin (0 – ca. 2 år)
2. Stadium: det præ-operationelle med to undertrin (ca. 2 – 6/7 år)
3 Stadium: det konkret-operationelle (ca. 6/7 – 11/12 år.)
4. Stadium: det formelt-operationelle (ca. 11/12 – 15 år.)
2Konkret operationelle:
Barnet kan på det konkret-operationelle stadie tænke logisk og formålsbestemt. Det vil
sige, at det kan udføre logiske handlinger på en ikke abstrakt måde. Det afgørende for
barnets udvikling frem mod dette stadie er at kunne tænke reversibelt = at kunne tænke
tilbage til handlingens udgangspunkt, samt forstå konsekvensen af denne handling. Dette
er en forudsætning for at barnet kan tænke fremad.(side 294)... Køb adgang for at læse mere

Jean Piaget & Skinner | Semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.