Istiderne og islandskabet i Vestjylland

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 3
  • 1008
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 12-11-2002

Afløsningsopgave: Istiderne og islandskabet i Vestjylland

Afløsningsopgave i geografi om istiderne og islandskabet i Vestjylland.

En beskrivelse af istidslandskabet og en beskrivelse af en fiktiv ekskursion.

Formål:
Formålet med rapporten og landskabsekskursionen er, at få en viden omkring forskellige
landskabsformer der er dannet under og efter istiden i Danmark. Samtidig skal vi være i stand til at
anvende denne viden i forhold til et landskabskort, i forhold til ekskursionen, samt en
ruteplanlægning igennem landskabet.

Indhold

Formål:
Didaktiske overvejelser:
Istiderne:
De vigtigste landskabstyper
Ekskursion

Uddrag

Istiderne:
Det nøjagtige antal perioder, i hvilke indlandsisen var udbredt, er endnu ikke kendt, men de fleste
geologer antager, at der har været seks istider og et tilsvarende antal mellemistider. Den tid vi selv
lever i, postglacialtiden, er efter al sandsynlighed en del af en mellemistid.
Store dele af det nuværende danske landområde dukkede op af havet i slutningen af tertiærtiden.
Floder som kom fra de skandinaviske fjelde, løb på den tid gennem det nye land på deres vej mod
Nordsøen. Floderne fulgte de lavninger, som var opstået i forbindelse med jordskælvsaktivitet i
Danmarks undergrund som følge af Den Eurasiske Plades bevægelser... Køb adgang for at læse mere

Istiderne og islandskabet i Vestjylland

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.