Ispigen af Bent Haller | Lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 2480
  • PDF
  • 2012
  • 25-04-2012

Studieprodukt: Ispigen af Bent Haller | Lærerfaglig analyse

En lærerfaglig analyse af Bent Haller og Dorte Karrebæks "Ispigen" med særligt fokus på samspillet mellem billeder og tekst. Hertil anvendt Maria Nikolajevas kontrapkt.

Indhold

Indledning: Kort om relevans
Metodeafsnit: Thomas Illum Hansens kognitive analysemodel
Førlæsning: Forfatter, genre, titel, og tema
Gennemlæsning
Gennemlæsning af billedelen
Genlæsning
Komposition
Fortællerforhold og tekstens stemning
Tid & Sted
Temaer, genkendelige elementer og tomme pladser
Fokuslæsning
Billedanalyse
Fortolkning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning: Kort om relevans
Jeg har valgt at lave en lærerfaglig analyse af Bent Hallers ”Ispigen” fra 2001, som er illustreret af Dorte Karrebæk. Efter min vurdering, er den relevant idet der skildres en almengyldig situation som de fleste elever vil kunne genkende. I øvrigt, har jeg med tiden fået en personlig interesse for netop moderne børnelitteratur, og en forkærlighed for Bent Hallers forfatterskab. Den er samtidig flot illustreret, og dermed tilbydes en ekstra dimension til det danskfaglige arbejde. Denne dimension finder jeg spændende. Ikke blot, kan den bidrage til læselysten og læseforståelsen, men den kan også give en æstetisk oplevelse.

Metodeafsnit: Thomas Illum Hansens kognitive analysemodel
Til min analyse har jeg valgt Thomas Illum Hansens kognitive analysemodel, idet jeg finder den fint anvendelig som arbejdsredskab. På denne baggrund kan der opstå en flerstemmig fortolkningsproces i klassen. Dette ser jeg som meget værdifuldt i undervisningen. Det er op til læseren selv at udfylde de tomme huller, mens der samtidig fokuseres på en positiv mesterfortolkning1. Hermed gøres både læsningen og analysearbejdet til en meningsfuld proces. Til billeddelen har jeg valgt at anvende Maria Nikolajeva og Carole Scotts kontrapunktsmodel fra bogen ”Billedbøger & Børns billeder”(2000), som belyses i artiklen... Køb adgang for at læse mere

Ispigen af Bent Haller | Lærerfaglig analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.