Islams kvindesyn | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendom/Livsoplysning
  • Godkendt
  • 5
  • 1396
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 20-05-2004

Islams kvindesyn | Synopsis

Synopsis i kristendom/livsoplysning om Islams kvindesyn.

Problemformulering
Hvordan ser religionen islam på kvinder – og hvorfor er der kønsforskel?

Indhold

Forord:
Islam som religion:
Er der tydelig forskel på kønnene i Islam?.
Ændrer islams kvindesyn sig ?
Perspektivering:
Litteraturliste:

Uddrag

For at besvare vores problemformuleringen har vi erfaret, at spørgsmålet kan belyses fra vidt forskellige vinkler.
Det vil være med udgangspunkt i det teologiske synspunkt, at vi vil besvare vores problemformulering. Vi kommer ind på mandens muligheder og rettigheder kontra kvindernes og diskutere disse forhold. Derudover vil vi beskæftige os ganske kort med begrebet ” ære og skam”.

Forord:
Der har været mange afvejninger omkring det, at opgaven ikke udelukkende skulle blive feminist propaganda. Vi har skønnet, at det var nødvendigt at benytte sammenligninger mellem kønnene for at komme uden om det udelukkende feminine. Der er meget store forskelle mellem kønnene, og det har været meget vanskeligt at få et neutralt syn på religionen.
Det har været væsentligt for os, at komme omkring fordommene som bunder i en sammenblanding af kultur religion og uvidenhed.

Islam som religion:
I forbindelse med åbenbaringen af Koranen blev der fastsat en lang række regler og mekanismer, som havde samfundsrelaterede karakter. I islam skelne man ikke mellem det religiøse og det politiske, men opfatter det som en helhed. Mænd og... Køb adgang for at læse mere

Islams kvindesyn | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.