Islam vs kristendommen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Islam vs kristendommen | Eksamensopgave

Eksamensopgave i kristendom/livsoplysning om Islam vs kristendommen.

Vi har valgt at fokusere på mødet mellem kristendom og islam. Hvilke vigtige forskelle forefindes mellem disse to verdenreligioner?

Vi finder dette spørgsmål væsentligt, da vi i vores kommende tid som lærere i folkeskolen, vil møde elever med forskellige religiøse baggrunde. En stor del af elevgruppen vil formodentlig være muslimer.

Hvordan ser de troende på deres gud, hellige skrifter og åbenbaringer og hvilke konsekvenser får dette for deres syn på mennesket.

Indhold

Indledning s.2
Gud s.2
Jesus s.3
De hellige skrifter s.4
De fem søjler s.5
Menneskesynet s.7
Konklusion s.8
Litteratur

Uddrag

Gud
Når man skal forklare nogle af de vigtige forskelle på synet på Gud i kristendom og i islam, er det også vigtigt at se på nogle af de basale ligheder der forefindes. Begge religioner er monoteistiske. Gud er skaberen, han er den eneste sande Gud, og derfor er han genstand for troen. Han er både skaber og tilintetgører, streng og retfærdig, nådig og barmhjertig. Der findes dog nogle væsentlige forskelle, hvis man sammenligner den islamiske og den kristne Gud. I kristendommen er forholdet mellem Gud og mennesket som et far/barn forhold. Det er et tæt, personligt og fortroligt forhold. Den kristne kender Gud og kan kalde ham sin himmelske far. Han behøver ikke at gøre noget for at opnå Guds accept, den er blevet givet på forhånd, fordi de er Guds børn... Køb adgang for at læse mere

Islam vs kristendommen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.