Islam i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Islam i folkeskolen

Studieprodukt om Islam i folkeskolen.

Problemformulering

Hvilke elementer af Islam bør fremhæves, hvis forståelse og tolerance overfor Islam, skal øges gennem kristendomsundervisningen i folkeskolen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Islams oprindelse
Kort om Islam
En komparativ gennemgang af Koranen
Gudssynet i Islam
Menneskesyn:
Didaktik
Litteratur

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at beskæftige os med Islam da det er den næststørste religion i Danmark efter folkekirkens lutherske-evangeliske kristendom. Det er en religion, som vi vil komme til at møde, i vores lærergerning de næste mange år og derfor, er det vigtigt, at gøre sig nogle overvejelser over, hvilke elementer en undervisning i ”ikke kristne religioner og livsanskuelser”, skal rumme.
Kristne har mange foredomme om Islam. Jødedom, kristendom og i mindre grad islam, har alle udviklet forestillingen om en personlig Gud, der gør os tilbøjelige til at antage, at dette ideal viser religionen, når den er bedst. Den personlige Gud, har hjulpet monoteismen med at værdsætte det enkelte individs rettigheder, og traditionen, har bidraget med den humanisme, som vi idag værdsætter højt. Men vi mener, et personligt Gudssyn, har en tilbøjelighed til at blive
”afgudsdyrkelse” Vi former i vores eget billede af Gud, som en projektion af vores egne begrænsede behov, frygt og begær. Mange antager, at Gud elsker det jeg elsker og hader det jeg hader. På den måde, vil en personlig Gud, kunne underbygge vores egne fordomme, fremfor at tvinge os til at overskride dem. Hvis det overvejende er dette gudssyn det moderne menneske møder andre kulturer med, vil Gudssynet hæmme intergationen og forståelsen for ikke kristne religioner og livsanskuelser i Danmark. Derfor mener vi, at en undervisning om Islam skal være med til at nedbryde nogle af de fordomme der florerer i samfundet.
Ifølge fagets formål stk. 3 er det vigtigt at undervisningen i kristendomskundskab tilgodeser ”at eleverne erkender og forstår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger1” Undervisningen skal blandt andet gøre eleverne i stand til at ”gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner, herunder ligheder og forskelle” og ”reflektere over relationer mellem forskellige religioner og samfund2” Vi finder det bemærkelsesværdigt, at man ikke søger, at bryde den intolerence mange møder Islam med og den intolerence mange forbinder med Islam. Vi mener en komparativ undervisning af kristendom og islam vil åbne rum for anerkendelse. Den viden eleverne vil kunne få i et sådant forløb, mener vi vil give eleverne en ny forståelse der gør dem istand til at indse, at religionerne ligner hinanden mere end først antaget. Hvilket forhåbentligt bidrager til en øget tolerance overfor menneske med en anden religiøs baggrund end os selv... Køb adgang for at læse mere

Islam i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.