Undervisning om Islam i Europa

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 15
  • 5419
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 09-01-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Undervisning om Islam i Europa

Eksamensopgave i kristendomskundskab/religion om Islam i Europa.

Indledningsvis vil vi præsentere islams mangfoldighed i mødet mellem religion og kultur.

Dernæst en beskrivelse af de fire muslimske identitetsdimensioner, hvor vi, ud fra Tariq Ramadan gør rede for kernen i den muslimske identitet.

Efterfølgende problematiserer vi udvalgte begreber, som er essentielle for at svare på vores problemformulering.

Afslutningsvis beskæftiger vi os med islam i Danmark.

Herudover er der vedlagt en relevant undervisningsskitse i forhold til vores tema.

Problemformulering

- Hvordan kan islam eksistere i et vestligt sekulariseret samfund?

- Er der nogen modstrid mellem at respektere vestlige love og være tro mod koranens og sunnaens lære?

- Under hvilke forudsætninger og på hvilke præmisser eksisterer islam i Europa, og herunder Danmark?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Præsentation af opgaven
Islams mange ansigter
Muslimsk identitet
Islams og krigens område
Ijtihad, kilden til forandring
Sekularisering
Islam i Danmark
Undervisnings-skitse
Praksis:
Didaktiske overvejelser
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi har valgt at arbejde med dette emne, da det er vigtigt for os som kommende kristendomslærere i den danske folkeskole at forholde os til andre religioner end den evangelisk-lutherske kristendom. Islam har de sidste 50 år været en stærkt voksende religion, ikke kun i Danmark men i hele Vesteuropa1. Dette har i høj grad fået mediernes bevågenhed i de sidste årtier. I medierne bliver der ofte tegnet et stereotypt, unuanceret og negativt billede af islam.

Vi mener, at islam via medierne bliver fremstillet som en statisk og undertrykkende religion, hvor demokrati og udvikling er fremmedord. Efter 11. september blev fokuseringen på islam yderligere polariseret og problematiseret. Mistilliden til islam blev større og dermed også til den enkelte muslim i samfundet.
Integrationsproblematikkerne blev et centralt emne i den politiske debat i Danmark, og der blev skabt et øget pres på muslimerne.

Danmark er på vej til at blive et multietnisk samfund, og nogle bydele i landet kan med rette allerede kaldes multietniske og flerkulturelle. Dette forhold afspejler sig også i folkeskolerne, hvor der på nogle skoler, er et flertal af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Gennem vores praktikerfaringer har vi stiftet bekendtskab med skoler, hvor muslimske elever er en majoritet. På disse skoler er det som lærer særlig relevant at have et bredt og dybdegående kendskab til islam. Her menes ikke kun i kristendomsundervisningen men generelt i skolen. I et dannelsesperspektiv er det en fordel for læreren at kende til de muslimske elevers religiøse og kulturelle baggrund for derved bedre at kunne danne eleverne til ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. Ifølge fælles mål skal eleverne præsenteres for ikke-kristne religioner og livsopfattelser efter 6. klassetrin.

Vi mener at det er betænkeligt, at eleverne først skal introduceres for andre religioner på så højt et klassetrin. Dette er gældende for både for de multietniske skoler og skoler med meget få etniske elever, da de har en risiko for at blive præget af mediernes ensidige billede af islam... Køb adgang for at læse mere

Undervisning om Islam i Europa

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.