Negative tal i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 21
  • 7425
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2001
  • 20-04-2004

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Negative tal i matematik

Matematik eksamensopgave om de negative tal i matematikundervisningen.

Her er blandt andet en teoretisk beskrivelse af FROMY-variablerne, Piaget, Bruner og Vygotsky og sprog af første og anden orden. Der er desuden en detaljeret planlægning/undervisningsforløb med introduktion af negative tal i en femte klasse, med baggrund i den didaktiske relationsmodel.

En undersøgelse af aspekterne i netop dette emne er en væsentlig betydning for vores fremtid som lærere i folkeskolen.

Indhold

1. Emnebegrundelse 2
2. Teoretiske overvejelser 2
2.1 Piaget, Bruner og Vygotsky 2
2.1.1 Piaget 2
2.1.2 Bruner 3
2.1.3 Vygotsky 4
3. Høines' sprog af 1. Og 2. Orden 4
4. Bettina dahls sprogspilsoverskridelse 5
4.1 Formål med dialogen 7
4.2 Referencerammer 7
4.3 Ordforråd 7
4.4 Metafysik 7
4.5 Ydre rammer 8
5. Den overordnede planlægning 8
5.1 Valg af stof 8
5.2 Valg af arbejdsform 8
5.3 Faglige begreber 9
5.4 Overordnet plan for forløbet med negative tal 11
6. Den detaljerede tilrettelæggelse 11
6.1 Læringsforudsætninger 12
6.2 Mål 13
6.3 Rammefaktorer 14
6.4 Indhold 15
6.5 Læreprocessen 16
6.6 Evaluering 18
7. Generelle refleksioner 19
8. Konklusion 20
9. Litteraturliste 21

Uddrag

1. Emnebegrundelse
Vi har i denne opgave valgt at lægge vores fokus på de negative tal i matematikundervisningen.
Vi tager udgangspunkt i vores praktikperiode i faget matematik, hvor negative tal var et væsentligt emneområde.

Desuden opfatter vi de negative tal som en vigtig del af elevernes hverdag. Eksempelvis bruges begreber omkring de negative tal i vejrudsigten (minusgrader i forbindelse med temperaturer) og i økonomi (forbrug og lån). Desværre oplever vi ligeledes, at negative tal repræsenterer en noget abstrakt begrebsverden, og derfor er emnet vanskeligt for mange elever.
Imidlertid danner det grundlag for den senere undervisning i matematik, hvorfor vi anser det for værende vigtigt, at eleverne får en tilfredsstillende introduktion til emnet.

2.1 Piaget, Bruner og Vygotsky
Vi vil her præsentere tre psykologer, som med deres teorier for, hvordan man skaber god læring, har været med til at give os inspiration til forskellige undervisningsformer:

- Jean Piaget (1896-1980) - schweizisk udviklingspsykolog

- Jerome Seymour Bruner (født 1915) - amerikansk psykolog

- Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) - russisk psykolog

2.1.1 Piaget
Piaget mener, at menneskets erkendelse og viden er en fortolkning, der bygger på sanseindtryk, som forarbejdes på grundlag af kognitive skemaer eller tolkningsregler... Køb adgang for at læse mere

Negative tal i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.