Synopsis om etik og dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendom/Livsoplysning
  • Godkendt
  • 5
  • 1691
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2006
  • 29-09-2006

Eksamensopgave: Synopsis om etik og dannelse

Synopsis i kristendom/livsoplysning om etik og dannelse - Intet nyt under solen?

Problemformulering
Jeg vil i denne synopsis på baggrund af ovenstående indledning søge at finde svar på flg.:
- Hvad vil det sige at handle ret?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Metode 2
Tese 2
Platon (428-348 fvt.) 2
Luther (1483-1546) 3
Kant (1724-1804) 3
Sölle (1929-2003) 4
Sammenfatning 4
Etik i skolen 5
Litteraturliste 5

Uddrag

Indledning
"Undervisningen i de enkelte fag og emner og i tværgående emner og problemstillinger skal fremme elevernes alsidige og personlige udvikling"1. Sådan står der skrevet i Folkeskoleloven af 2003. Som jeg tolker det, skal således alt hvad jeg som kommende folkeskolelærer "udsætter" børnene for, altså blandt andet kunne begrundes i en medvirken til at udvikle dem personligt og alsidigt. Og hvorledes gør jeg så det? Dette spørgsmål giver anledning til mange overvejelser. Først og fremmest må jeg prøve at reflektere over, hvad der ligger til grund for denne udvikling. Her spiller mange faktorer ind - etik, moral, bevidste og ubevidste handlemønstre, kort sagt menneskets grundlæggende vilkår. Netop denne refleksion er motivationen for mit valg af emne. Hele livet kommer vi som mennesker til at tage stilling til dette og hint, vælge og fravælge, handle og sommetider vælge netop ikke at handle. Nogle handlinger er moralske, andre er amoralske. I forbindelse med særlige hændelser, stopper man op og tænker over de handlinger man har foretaget - hvorfor handler jeg som jeg gør? Hvad er motivationen bag min handlen? Hvad er jeg for et menneske? Og hvordan ønsker jeg at være? Disse refleksioner er vigtige elementer i folkeskolens (og dermed min) forpligtelse til at "gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer…"2.

Metode
Dette svar kan begrundes ud fra mange forskellige etikker. Jeg har vægtet nogle, som jeg finder ligger til grund for dansk kultur og netop det værdigrundlag, som vores kultur er funderet på. Jeg vil tage udgangspunkt i antikken og græsk filosofi (herunder Platon), bevæge mig videre til renæssancen og Luther, komme omkring oplysningstiden og Kant og slutte af med Sölle, for at føre tråden helt op til i dag. Alle har de udviklet teorier omkring etik, og mener hver især netop at give svar på hvad det vil sige at handle ret... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om etik og dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.