Intersprogsanalyse og vejledning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 9
  • 2452
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2011
  • 14-05-2012

Analyse af elevtekst: Intersprogsanalyse og vejledning

Teksten er en analyse baseret på en elevtekst produceret af en dygtig polsk dreng i 5. klasse.

Elevteksten hed: Fanget Prinsesse

Indhold

2.0 Indledning og metode 3
2.1. Elevens modersmål - 3 -
3.0 Analyse - 4 -
3.1 Genre - 4 -
3.2 Genrebevidsthed . .- 4 -
3.3 Komposition og sammenhæng - 4 -
3.4 Fortælleteknik - 5 -
3.5 Syntaks. - 5 -
3.6 Ord, grammatik og stavning - 5 -
4.0 Vejledning - 7 -
5.0 Sammenfatning - 8 -
6.0 Litteratur og hjemmesider - 9 -

Uddrag

Jeg skal i denne opgave analysere et eventyr, forfattet af en 11 årige dreng med polsk baggrund, som går i modtagelsesklasse. Teksten skal læses som et produkt der er skrevet i forbindelse med et genreforløb om eventyr-skrivning, hvor elevens formål er at underholde og skabe spænding.
Opgaven indeholder analyse af elevens tekst, vejlednings- og undervisningsforslag og slutteligt min opsummering. Til analysen har jeg valgt at benytte den omvendte pyramide, som dækker over begreberne: Genre, komposition, fortælleteknik, syntaks og ord.
Elevens formåen i staveregi vil jeg vurdere ud fra Stavetrinsmodellen.

---

3.0 Analyse
3.1 Genre
Eventyret er fiktion i den episke genre, derudover er det en fortællende tekst. Et eventyr begynder, som oftest, med der var engang og slutter med og de levede lykkeligt[…] Hyppigst forekommende personerne er: konger, prinsesser, feer, drager osv. Derudover indeholder et eventyr magiske ting fx flyvende tæppe eller en af personerne kan besidde magiske evner. Hovedpersonen bliver ofte udsat for prøvelser (fx at sove på en ært eller slås mod en kæmpe). Derudover er et typisk genretræk modsætninger. Fx smuk/grim, ung/gammel, rig/fattig. Tid og sted hører også til sjældenhederne. Som regel er det næste morgen, i et land langt borte, inde midt i skoven man bliver præsenteret for. Sidst... Køb adgang for at læse mere

Intersprogsanalyse og vejledning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.