Semesteropgave om intersprogsanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 9
  • 4556
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 25-11-2007

Semesteropgave om intersprogsanalyse

Semesteropgave i dansk som andetsprog om intersprogsanalyse.

I det følgende vil jeg, med trinmålene som ledetråd, foretage en analyse af tekst 1, 'Tine film'.
Tekst 2 vil kun blive inddraget i det omfang den kan belyse aspekter i analysen af tekst 1.

Indhold

Indledning
Tekstopbygning – kohæsion og kohærens
Ortografiske, morfologiske og fonetiske aspekter
Intersprogsanalysen som redskab i undervisningen
Vejledningsperspektiver
Litteraturliste

Uddrag

Tekstopbygning – kohæsion og kohærens
Forfatteren til ’Tine film’, en ti-årig pige med farsi som modersmål, indleder sin tekst i to tempi. Den umiddelbart lidt absurde indledning ”en historie hengler om en Tine film” (linie 1) lader sig, ved en hurtig gennemlæsning af teksten, afkode som ”Min historie handler om en tegnefilm”. Der refereres i teksten til en ung pige med en sko af glas, til en prins og en prinsesse, og nogle søstre og en mor som gør livet surt for pigen/prinsessen. Eleven har tilsyneladende set en tegnefilmversion af eventyret om Askepot, og er blevet bedt om at give et referat/genfortælling af filmen. Hun har tilsyneladende lidt svært ved at komme i gang med sin tekst, idet hun i linie 2 starter en ny indledning på teksten: ”der
var en gang en Tine film......”... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om intersprogsanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.