Intersprog og intersprogsanalyse | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 6
  • 1700
  • PDF
  • 2011
  • 01-05-2012

Intersprog og intersprogsanalyse | Studieprodukt

2. studieprodukt

Opgaveformulering
Lav en intersprogsanalyse med afdækning af, hvor eleven er i sin andetsprogstilegnelse. Diskuter på baggrund af dine iagttagelser, hvad en intersprogsanalyse kan bruges til og hvori den adskiller sig fra en almindelig sproganalyse.

Underviserens kommentar

Meget fin og grundig teoretisk præsentation af intersprog og intersprogstilegnelse
I har mange fine iagttagelser, men mangler at komme lidt mere til bunds. Spørgsmålet er om Corder er en velegnet analysemodel eller om den bliver for overfladisk. I kunne med fordel benytte jer af ”den ultamative model” som ligger på BB. Analysen må gerne være meget mere systematisk og grundig. Hvor er eleven fx i sin sprogudvikling?
I det videre arbejde til eksamen vil det være fint også at overveje hvad der skal arbejdes videre med og hvordan.

- Undervisers kommentarer og rettelser er også i dokumentet.

Indhold

Opgaveformulering
Intersprog
Hvad er et intersprog?
Intersprogets udvikling
Intersprogsanalyse
Sproganalyse vs. intersprogsanalyse
Litteratur

Uddrag

Intersprog
Hvad er et intersprog?
Et intersprog, er det sprog, som befinder sig mellem den tosprogedes modersmål og andetsproget. Intersproget er elevens eget sprog, dvs. det sprog eleven opbygger i den sproglige læringsproces. Intersproget er ofte fuld af fejl, hvilket er fuldt acceptabelt. Intersproget kan sammenlignes med en trappe, hvor man bevæger sig op ad trin for trin .
Intersprogets udvikling
Stephen Pit Corders ”The significance of learners errors” fra 1967 bliver ofte refereret som værende begyndelsen på et nyt syn på andetsprogstilegnelsen. Det var her, man så på fejl som tegn på udvikling i stedet for et produkt af en ikke ønskværdig vanedannelse... Køb adgang for at læse mere

Intersprog og intersprogsanalyse | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.