Intersprog og intersprogsanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 12
  • 3944
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2005
  • 02-05-2005

Semesteropgave: Intersprog og intersprogsanalyse

Semesteropgave i dansk som andetsprog om intersprog og Intersprogsanalyse.

Problemformulering
I denne opgave vil jeg lave en intersprogsanalyse baseret på Abildgårdskolens model. Jeg vil tage stilling til lærerens kommentar til drengens stil, samt lave en kort sammenligning mellem de to tekster og give en karakterer. Jeg vil for overblikkets skyld kort forklare intersprog samt Karen Lunds faseinddeling.

Indhold

Indledning s. 2
Intersprog s. 3
Intersprogsanalyse s. 3
Lærerens kommentar s. 7
Sammenligning af de to elevtekster s. 8
Karaktergivning s. 9
Afrunding s. 10
Litteraturliste s. 11
Bilag 1: Respons til eleven s. 12

Uddrag

INDLEDNING
I 70érne og 80érne gik teorierne angående andensprogstilegnelse meget på, at blev man blot badet i sproget, var det tilstrækkeligt for at lære dansk. Forskningen sagde, at man lærte et nyt sprog på stort set samme måde, som man havde lært sit modersmål.
Børnene skulle simpelthen blot omgås andre børn med dansk som modersmål, så ville de lære dansk. Efterhånden har man fundet ud af, at det ikke er nok at ”bade eleverne i sproget”. Der skal mere til. Disse elever skal bruge den viden, de har med sig fra deres modersmål. Der skal tages udgangspunkt og afsæt i den viden, de i forvejen er i besiddelse af, hvad angår kultur og sprogbrug.

INTERSPROGSANALYSE
Jeg valgte, da jeg havde læst den kurdiske drengs tekst, at rette direkte i teksten og derudover lave en fejlfindingsoversigt, for at slå fast, hvor de største problemer var. For at kunne finde ud af hvor hovedvægten af fejlene er, er det vigtigt at kunne rubricere de forskellige fejl i forskellige typer.
Hovedvægten af fejlene i teksten er syntaktiske og grammatiske, men alle fejltyper er til stede... Køb adgang for at læse mere

Intersprog og intersprogsanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.