Eksamensopgave i nationaløkonomi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 18
  • 5234
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2006
  • 22-04-2008

Undervisningsforløb: Eksamensopgave i nationaløkonomi

Eksamensopgave i samfundsfag om nationaløkonomi.

Problemformulering:
En teoretisk analyse, samt en diskussion af den keynesianske og monetaristiske teori, samt en
analyse af det makropolitiske system.

Indhold

Kapitel 1: Indledning ____________________________________________________________ 2
Afgrænsning _________________________________________________________________ 2
Metode______________________________________________________________________ 2
Kapitel 2: Teori, analyse og diskussion ______________________________________________ 3
Udviklingen i makroøkonomisk teori_____________________________________________ 3
Diskussion af John Maynard Keynes og Milton Friedmans teori______________________ 6
Det makropolitiske system - nationaløkonomiske mål __________________________________ 7
Makropolitik i Danmark ______________________________________________________ 11
Hvordan forudsiges den økonomiske udvikling i Danmark _________________________ 11
Kapitel 3: Konklusion og perspektivering ___________________________________________ 12
Konklusion _________________________________________________________________ 12
Perspektivering______________________________________________________________ 12
Kapitel 4: Didaktisk del__________________________________________________________ 13
Litteraturliste__________________________________________________________________ 18

Uddrag

Metode
I denne opgave vil jeg tage udgangspunkt i udvalgt teori, i det teorierne kan bidrage med en øget forståelse af både begreb og fag. Dette vil jeg gøre ved en analyse af John Maynard Keynes teori, om den efterspørgselsdrevet politik og Milton Friedmans udbudsdrevet politik. Derudover vil jeg se på, hvilke makroøkonomiske virkemidler regeringen benytter sig af i dag. Jeg har udvalgt litteratur, som kan være medvirkende til, at jeg kan svare på min problemformulering. Afslutningsvis vil jeg beskrive et didaktisk forløb, der omhandler mit emne, som jeg vil kunne bruge i undervisningen som folkeskolelærer... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave i nationaløkonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Eksamensopgave i nationaløkonomi.