Interkulturelle kompetencer | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 8
  • 2034
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 09-05-2012

Interkulturelle kompetencer | Synopsis

4. års praktiksynopsis i engelsk.

Problemformulering

Hvorfor skal vi udvikle elevernes interkulturelle kompetencer, og hvordan kan vi udvikle disse kompetencer gennem autentiske undervisning?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
CKF'er for 4. Årgang 2
Disposition: 3
Interkulturel kompetence 3
Autentisk undervisning 3
IKT – Informations & kommunikations teknologi 3
Autentisk kommunikation 4
Undervisning i interkulturel kompetence 4
Undervisning i interkulturel kompetence på en autentisk måde 4
Dannelsesmæssige idealer der ligger i at udvikle elevernes
interkulturelle kompetencer, gennem autentisk undervisning 4
Lærerens interkulturelle kompetencer 5
Konklusion 6
Perspektivering: 6
Evaluering af interkulturel kompetence
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning

Når vi som kommende engelsklærere i den danske folkeskole skal forholde os til Fælles Mål for faget engelsk, kan vi ikke lade være med at bide mærke i, at formålet er gennemsyret af et kulturelt fokus (Fælles Mål, 2009). I Formålsparagraffen 2009 fremhæves engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel (Byram, Michael m.fl. 2009. s. 56), hvor eleverne skal lære at anvende sproget som kulturteknik i den globale verden. Derfor skal der arbejdes med deres forståelse for andres såvel som egen kultur (fælles mål 2009, engelsk.)
Grundet formålet for engelsks vægtning af kultur samt vores egen holdning til hvad en kompetent sprogbruger skal kunne, tillægger vi udviklingen af elevernes interkulturelle kompetencer stor betydning. Arbejdet med interkulturel kompetence bidrager ikke kun til en forståelse for kulturer i andre lande, men også for det multikulturelle samfund eleverne bevæger sig i hver dag. I udviklingen af elevernes interkulturelle kompetencer finder vi derfor også et vigtigt dannelses ideal, der på sigt vil hjælpe eleverne til at forstå og respektere sig selv og omverdenen bedre.
At inddrage den interkulturelle læring i den daglige undervisning kan gøres på mange måder. Vi mener dog, at det ofte er hensigtsmæssigt og relevant at arbejde med noget 'virkeligt' og 'autentisk', da eleverne gerne skulle få et billede af 'den virkelige verden' for oprigtigt at kunne begå sig i egen samt respektere andres kulturer. Det 'virkelige' og 'autentiske' kan inddrages på mange måder, der kan både være tale om inddragelsen af IKT, autentiske tekster, autentisk kommunikation m.m.
Da vi finder det vigtigt at medtænke den kulturelle dimension, i samspil med de resterende af trin målene fra fælles mål, i elevernes undervisning er det vigtigt, at vi medtænker hvilke mål, emner og materialer klassen skal arbejde med og mod, når vi laver vores årsplaner. På denne måde har vi mulighed for at arbejde frem mod en målorienteret undervisning, der udvikler elevernes engelskkundskaber både det lingvistiske- og kulturelleaspekt i fremmedsprogsundervisningen... Køb adgang for at læse mere

Interkulturelle kompetencer | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.