Interkulturel undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 7
  • 2067
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2007
  • 15-03-2007

Eksamensopgave: Interkulturel undervisning

Eksamensopgave om interkulturel undervisning i folkeskolen.

Problemstilling
Hvordan kan interkulturel undervisning bidrage til dannelse og integration af elever i folkeskolen?

Indhold

Indledning
Problemstilling
Definition af integration
Hvad er Interkulturel undervisning
Kort beskrivelse af praktikken
Undervisningsforløb:
Klafkis dannelsesteori
Æstetikbegrebet
Æstetiske læreprocesser
De fem virksomhedsformer
Konklusion.
Litteraturliste

Uddrag

Indledning.
Vi har valgt at skrive om interkulturel undervisning, fordi Danmark efterhånden er blevet et
multikulturelt samfund med mange forskellige kultur, som bærer præg af deres egne dannelsessyn.
Som kommende folkeskolelære er det vores pligt og ansvar bl.a. at integrere minoriteternes børn til det danske samfund med de værdier som folkeskolens formålsparagraf består af; ” Skolen skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.1
Man må som folkeskolelærer være bevidst om de problemer, der knytter sig til dannelsesprocessen og overveje, hvordan man som lærer skal forholde sig til disse problemer. Derfor vil vi i vores opgave undersøge om interkulturel undervisning kan bruges som et redskab til bedre integration og dannelse af eleverne.

---

Kort beskrivelse af praktikken
Undervisningsforløb: Vi har taget udgangspunkt i praktikken, hvor vi har undervist i kærlighedsbegrebet i de tre store monoteistiske religioner i faget religion.
Målet med undervisningen var, at eleverne skulle have et begyndende kendskab til kærlighedsbegrebet i Kristendommen, Islam og Jødedommen. Vi kom bl.a. ind på følgende punkter, som er sat overfor hinanden - følelser – kærlighed, forhold mellem mennesker og forholdet til Gud.

Vores oprindelige mål var, at eleverne fik en kulturelforståelse for hinanden. Da klassen bestod af 13 elever hvoraf 4 af dem var tosprogede... Køb adgang for at læse mere

Interkulturel undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.