Interkulturel pædagogik | Kulturmøde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik, Pædagogisk speciale
  • Godkendt
  • 20
  • 7721
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 1999
  • 13-04-2000

Interkulturel pædagogik | Kulturmøde

Pædagogisk speciale på fællesdelen om "Interkulturel pædagogik – hvordan?"

Vores hensigt med denne opgave er at undersøge, hvordan eleverne ud fra en interkulturel pædagogik opnår en ”interkulturel sensitivitet”, der emotionelt og kognitivt skaber forståelse overfor andre kulturer. Vi vil derved bearbejde den interkulturelle dannelsesproces, hvor vi vil beskrive processen ud fra det etnocentriske stadium og det etnorelativistiske stadium.(”Interkulturel pædagogik”)

Da man så ofte bliver konfronteret med begreber som nationalitet, identitet, holdninger osv. finder vi det relevant at bearbejde den kulturelle frigørelse. Hvordan har de sociale og kulturelle ændringer ifølge Thomas Ziehe påvirket identitetsdannelsen, hvilken betydning har identiteten for det enkelte individ?

Derfor er det vores interesse som kommende lærere at tage spørgsmålet op, hvordan man vil undervise i en flerkulturel klasse, hvor eleverne måske er 1/3 danskere, 1/3 europæere eller 1/3 ikke europæere.

Vi vil specielt fremhæve fire undervisningsmodeller, der har rødder i den amerikanske interkulturalisme, der tager udgangspunkt i en induktiv kulturgenerel, deduktiv kulturgenerel, induktiv kulturspecifik og deduktiv kulturspecifik undervisning.

Indhold

Indledning 1
Definition af begrebet “kultur”. 2
Mødet med en anden kultur 4
Hvordan det enkelte individ reagerer på mødet med en anden kultur? 4
Den kulturelle konflikt 4
”hvem ser kulturmødet som et problem”? 4
”hvori består konflikten?” 4
Familielivet og kønsroller 5
Skolegang og pigernes rettigheder 6
Kulturchok 7
Det multikulturelle menneske 8
Hvad er det multikulturelle menneske? 8
Det etnocentriske stadium og det etnorelativistiske stadium 9
Den interkulturelle dannelsesproces 10
Den kulturelle frigørelse 11
Den interkulturelle undervisning 12
Hvordan skal vi undervise i en flerkulturel klasse? 12
Ifølge folkeskoleloven 12
Ifølge de fire interkulturelle undervisningsmodeller 13
Hvilken sammenhæng er der mellem den eksperimenterende kulturgenerelle undervisning og de fire dimensioner - udvikling, samarbejde, didaktik og differentiering? 15
Udvikling 15
Samarbejde 15
Didaktik 15
Differentiering 15
Hvordan vil vi placere den pædagogik, der anvendes i artiklen "på hænder for sproget" 16
I forhold til den eksperimenterende kulturgenerelle/specifikke undervisningsform? 16
Konklusion 17
Litteraturliste 18

Uddrag

Indledning

Der findes mange opfattelser af, hvad kultur er. Vi taler i dag om en forandringsproces, der har skabt ustabilitet i det danske samfund. Når man nævner begrebet kultur, må man også tænke på nationalitet, da de to begreber hænger nøje sammen og kommer til udtryk i vores kognitive og emotionelle væremåde.

”Det 18. Århundrede var ifølge Marshall det århundrede, hvor europærerne erobrede deres borgerlige frihedsrettigheder. I det 19. Århundrede fik de deres politiske rettigheder og i det 20. Århundrede fik de europæiske borgere erobret de sociale rettigheder. I det 21. Århundrede vil det blive erobringen af de kulturelle rettigheder, særpræg, traditioner, etnicitet, etc., der vil præge det sociale, politiske og kulturelle opbrud både på det europæiske og globale plan”.

Ovenstående citat udtrykker en historisk udvikling, der fortæller os, at vi i det 21. Århundrede befinder os i kølvandet af det industrielle samfund, som tidligere satte sit præg på dagligdagen. Dette giver os en anledning til at overveje, om vores samfund i dag skal opfattes som for 20 år siden, hvor vi betragtede os selv som én nation, et folk og en kultur og den kulturelle opfattelse betragtes som isoleret fra andre kulturer, eller om det multietniske samfund har fået en så stor indflydelse, at vi må lære at leve i harmoni med hinanden og acceptere hinandens kulturelle og værdimæssige forskelle. Danmark har i de sidste 40 år udviklet sig fra én nation til et nuværende multikulturelt samfund, men efter manges overbevisning skal vi stadig bevare det nationale stadie, mens andre ser det multietniske samfund som en mulighed for at lære at kommunikere og lære på tværs af de nationale og kulturelle grænser. Med andre ord – nogen ser det som en udfordring.

Hvori ligger så udfordringen? Vi må gøre op med os selv, om et multietninsk samfund i sig selv er et problem eller, om det er en fordel for individet, samfundet og befolkningen, ja endda undervisningen. Er det en mulighed, der skal fremhæves?

For at få fuld forståelse for, hvad kulturbegrebet indebærer, defineres dette, hvor også den historiske baggrund for kulturbegrebet inddrages... Køb adgang for at læse mere

Interkulturel pædagogik | Kulturmøde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.