Undervisning i interkulturel kompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Psykologi
 • Godkendt
 • 12
 • 3505
 • PDF
 • Læreruddannelsen Vordingborg
 • 2005
 • 26-05-2007

Eksamensopgave: Undervisning i interkulturel kompetence

Pædagogik eksamensopgave om interkulturel kompetence.

Problemformulering

Hvorfor skal vi være opmærksomme på interkulturel kompetence i den danske folkeskole?

Hvis interkulturel kompetence er vigtig, skal man så være opmærksom på det allerede i indskolingen?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Emnebegrundelse side 2
Metode side 3
Hvad er kultur? side 3
Interkulturel kompetence side 4
Hvorfor Interkulturel kompetence? side 4
Interkulturel pædagogik side 5
Hvad er dannelse? side 9
Nøgleproblemer side 10
Konklusion side 11
Litteratur side 12

Uddrag

Emnebegrundelse:
Vi har taget udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, hvor der står, at eleverne skal have forståelse for andre kulturer. Vi er blevet særligt opmærksomme på dette pga. research til vores opgave i engelsk, hvor vi har skrevet om tidlig sprogstart. Også i fælles mål for engelsk i 3. klasse
er der lagt op til at vi skal undervise eleverne i andre kulturer.

Vi har derfor tænkt en del over hvordan man og hvorfor man kan undervise i interkulturel kompetence, og hvilke teorier der kan underbygge vores undervisning.

I denne forbindelse stødte vi på følgende påstand:
”Udenlandske undersøgelser viser en klar tendens til, at børn, der er startet tidligt med fremmedsprogsundervisningen, viser en større interesse, respekt, tolerance og åbenhed overfor andre kulturer og de mennesker, der bebor dem.”

Vi har endnu ikke kunne fremskaffe beviserne for påstanden, men vi mener alligevel, at vi kan forsvare denne påstand, hvis man underviser efter principper som vi, i denne opgave, vil belyse.

Metode:

Vi vil, i denne opgave, komme med nogle teoriafsnit, der omhandler hvad kultur er. Derefter kommer vi ind på definitioner af interkulturel kompetence og interkulturel pædagogik. Vi vil derefter belyse området dannelse, herunder Klafki og hans nøgleproblemer... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i interkulturel kompetence

[1]
Bedømmelser
 • 24-01-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  God og hjælpsom ogpgave