Semesteropgave om interesseorganisationer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 16
  • 4228
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 19-11-2004

7.-10. klasse, Undervisningsforløb: Semesteropgave om interesseorganisationer

Semesteropgave i samfundsfag om interesseorganisationer - Inkl. et undervisningsforløb.

Dette er et studieprodukt i samfundsfag som skal være vejledende for underviseren i 9.klasse.
Forløbet er tiltænkt som en forberedelse til afgangseksamen, da størstedelen af pensum er inddraget
i forløbet. Forløb og målsætninger med undervisningsforløbet kommer følgende.

Indhold

Indledning
Indledning til lærervejledning
Forløb
Målsætning med undervisningsforløbet
Beskrivelse til undervisningsforløb om individ kontra fællesskab i overskriftsform
Til Uge 1 Lektion 1-3
Til Uge 2 Lektion 1-3
Til uge 3 Lektion 1-3
Undervisningsmateriale
Interesseorganisationer
Hvad er en interesseorganisation
• De faglige/økonomiske organisationer
• Idémæssige organisationer
Organisationsdiagram for interesseorganisation:
Interesseorganisationers påvirkningsmuligheder
Demokratiske problemer for interesseorganisationer
Indledning til konflikten
Divisionsforeningen
Spillerforeningen
Konflikten
Didaktiske overvejelser
Litteraturliste

Uddrag

Forløb
Vi vil gerne introducere eleverne i 9. klasse trin for hvad en interesseorganisation er, det vil sige,
opbygning, struktur og virke. Dette forløb forudsætter at eleverne har været igennem demokrati og
medieforløb og efterfølgende kommer igennem emnet virksomheder på arbejdsmarkedet. Dermed
skulle de så have fået de basale samfundsfaglige begreber på plads.
Vi vil generelt forsøge at forklare hvad en interesseorganisation er, og derefter komme ind på
hvordan en interesseorganisation kan påvirke. Det være sig den offentlige debat, partierne og de
politiske beslutningsprocesser i det danske samfund.
Derefter vil vi komme med et aktuelt eksempel på hvad en interesseorganisation kan være og
hvordan den kan påvirke en konkret beslutningsproces... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om interesseorganisationer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.