Integrationen i Danmark | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Samfundsfag
 • Godkendt
 • 24
 • 7289
 • PDF
 • Læreruddannelsen Nørre Nissum
 • 2002
 • 26-01-2012

Integrationen i Danmark | Eksamensopgave

Eksamensopgave i samfundsfag om integrationen i Danmark.

Problemformulering
Regeringens Tænketank er gennem sit arbejde med integration kommet frem til, at den hidtidige integrationspolitik er slået fejl. Indvandrere medbringer deres egen kultur og dertil hørende værdier og normer til Danmark, hvor befolkningen har deres eget sæt af værdier og normer. Ved dette kulturmøde er der opstået nogle problemer, som vi vil belyse ud fra følgende spørgsmål:

• Hvorfor er integrationen mislykkedes?
• Hvorfor er der større problemer i Odense med at integrere indvandrerne end i Aalborg?
• Hvorfor er indvandrerne mere kriminelle end danskerne?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Tænketank 3
Regeringens integrationspolitik 3
Tænketankens kriterier for vellykket integration 4
Integrationslovens formål 5
Det knuste spejl 6
”Araber-drengene” 7
Kritik af ”Det knuste spejl” 8
Kommunal integrationspolitik 9
Integrationspolitikkens indsatsområder i Odense 9
Forskelle på integrationspolitikken i Aalborg og Odense 11
Statistikker viser en højere kriminalitetshyppighed hos indvandrerne end hos danskerne 11
Anomiteorien 12
Integrationsteorier 12
Ghettodannelser og integration 13
Gruppedannelse 14
Den sociale arv 15
Undervisningsforløb i 9. klasse 15
Emne 15
Varighed 16
Beskrivelse og organisering af undervisningsforløbet 16
Mål for forløbet 17
Elevernes forudsætninger 17
Elevens rolle 18
Lærerens rolle 18
Projektarbejdets organisation 18
Afslutning 20
Litteraturliste 21
Bilag 1 22
Bilag 2 23

Uddrag

Indledning
Millioner af mennesker flytter hvert år fra sit hjemland. Det kan der være mange forskellige årsager til, men en kendsgerning er det i hvert fald, at der ligger en kæmpe udfordring i at få disse mennesker til at føle sig godt tilpas i deres nye omgivelser. Når mennesker flytter til et andet land, skal de integreres, og det er der masser af løsningsforslag til, hvordan man kan løse denne opgave.
I denne opgave kommer vi ind på
• regeringernes integrationspolitik
• kommunal integrationspolitik
• grundlæggende værdier og normer
• undervisningsforløb – projektarbejde... Køb adgang for at læse mere

Integrationen i Danmark | Eksamensopgave

[1]
Bedømmelser
 • 13-05-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  god og godt skrevet... lige til at bruge som inspiration