Integration og to-sprogede | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 7
  • 2101
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 10-02-2005

Integration og to-sprogede | Eksamensopgave

Eksamensopgave i skolen i samfundet om integration og to-sprogede i folkeskolen.

Problemformulering
Vi har valgt at skrive om tosprogede elever i folkeskolen! Herunder vil vi kort komme ind på motivet for indvandring. Med indvandrere/tosprogede mener vi ”folk fra ikke-vestlige kulturer”. Vi vil kort diskutere de kulturelle forskelle, herunder et begreb kaldet vi-kultur. Med dette ønsker vi at se i hvilket omfang vi-kulturen har indflydelse på tosprogede elever i folkeskolen. Vi vil komme ind på mødet mellem tosprogede og danske børn i folkeskolen, samt forældrenes møde med læreren. Dette bliver derefter ledt hen på hvorvidt et brud med forældrenes autoritet er nødvendig for barnet for at blive integreret i folkeskolen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Problembehandling 3
Motiv for indvandring: 3
Vi-kultur (kort definition): 3
Vi-kultur kontra DK-kultur: 4
Definition af begrebet ”tosprogede børn”: 5
Tosprogede børns møde med danske elever i skolen: 5
Forældrenes møde med læreren: 6
Integration af tosprogede i folkeskolen: 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at skrive om dette emne, idet vi mener der er nogle interessante problemstillinger forbundet med tosprogede elever i folkeskolen. Desuden er det interessant for os, som kommende folkeskolelærere, da der vil komme flere og flere minoritetsbørn i klasserne, som alle behøver en god integration, samt forståelse af det samfund de skal vokse op i. Derudover er integrationsemnet meget oppe i tiden, og det er vigtigt at vi får så mange studieinteresserede elever ud af folkeskolen, fra alle de sociale og kulturelle lag, som muligt.

Problembehandling
Motiv for indvandring:
Nogle af de første indvandrere, fra ikke-vestlige kulturer, kom til Danmark omkring år 1970 pga. økonomisk vækst i DK og derfor mangel på arbejdskraft. Hovedårsagen til indvandringen var drømmen om at få et arbejde, spare penge sammen og derefter flytte tilbage til hjemlandet, hvilket i de færreste tilfælde sker1. Senere er der kommet flere til fra fx krigsramte områder samt politiske asylansøgere2. De kommer til landet med deres egen ”bagage” bestående af deres traditioner, syn på livet og tro, som har haft en afgørende betydning for deres efterkommeres muligheder i valg af arbejde, uddannelse mm. Den første generation havde ringe eller ingen uddannelse og dette resulterede i at størstedelen af deres børn mødte samme skæbne3. (jfr. Social arv)... Køb adgang for at læse mere

Integration og to-sprogede | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.