Integration i Danmark | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Samfundsfag
 • Godkendt
 • 17
 • 4370
 • PDF
 • Læreruddannelsen Haderslev
 • 2005
 • 27-04-2006

Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Integration i Danmark | Eksamensopgave

Eksamensopgave i samfundsfag om integration i Danmark. Indeholder også undervisningsplan og forløb til 9. klasse.

Problemformulering

o Hvordan integrerer vi i Danmark?

o Hvorfor er der kritik af integrationen?

o Handler integrationspolitikken om andet et integration?

Indhold

Indledning 2
Integration 3
Mediernes konstruktion af flygtninge indvandrer spørgsmålet 6
Mediediskurs 8
Kulturel kompetence 9
Undervisningsforløb for en 9 klasse 12
Didaktiske overvejelser 14
Konklusion 15
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning
Hvorfor er det altid udlændinge, som begår kriminalitet og massevoldtægt. Hvorfor kan de aldrig respektere, det samfund de er kommet til? Hvorfor går de altid i flok og aldrig alene? Det var disse spørgsmål jeg stillede mig selv inden jeg gik i gang med opgaven. Svarene på disse spørgsmål var egentlig meget nemme at svare på. Disse spørgsmål udmunder i vores manglende forståelse for ny-danskerne, som kommer til Danmark. Det er fordi vi i Danmark er blevet meget fordomsfulde og diskriminerende og det er dette problem jeg vil kigge nærmere på.

For at kunne besvare disse spørgsmål har jeg valgt og fokusere på integrationsloven og mediernes rolle samt set på politikkernes forslag om forbedringer og stramninger i integrationsloven for at se på deres rolle i dette spørgsmål.
Fordommene er mange. Udenlandske mænd voldtager danske kvinder, muslimske mænd underkuer deres koner og unge 2. generationsindvandrer respekterer ikke de danske love og det danske sam-fund. Mange muslimer er fundamentalister og støtter Al Quada.
Jeg har valgt at definere udlændinge efter integrationsloven § 1. Hvor udlændinge er beskrevet som flygtninge og indvandre med lovligt ophold i Danmark.

Fagdidaktisk har jeg lavet et undervisningsforløb til en 9 kl. omkring integrationen i Danmark.

Integration

Integration kommer fra det latinske ord integratio som betyder hel eller sammensmeltning af flere dele og inddragelse i en større helhed. ( kilde: Det flerkulturelle DK).
Denne form for definition har givet anledning til flere former for retninger og betegnelser.
Jeg vil derfor lave en kort redegørelse for de 4 hovedformer som er baggrundsviden for den integra-tionslov som vi har i det danske samfund... Køb adgang for at læse mere

Integration i Danmark | Eksamensopgave

[1]
Bedømmelser
 • 15-05-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  god inspiration og brugbar