Semesteropgave om integration i Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 16
  • 4522
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 31-10-2006

Undervisningsforløb: Semesteropgave om integration i Danmark

Semesteropgave i samfundsfag om integration i Danmark.

Problemformulering
Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med integrations problemer af indvandrer og flygtninge det danske samfund. Jeg vil redegøre for de forskellige faktorer som har stor betydning for integration af indvandrere og flygtninge i det danske samfund.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Hvorfor valgte jeg dette emne 2
Afgrænsninger 3
Opbygning af opgaven 3
Faglig del 3
Statens institutioner 4
Ghettoer 5
Arbejdsmarked og uddannelse 7
Kriminalitet hos udlændinge 9
Didaktisk del 11
Undervisningsforløb i 9. klasse 11
Valg af emne 11
Undervisnings/arbejds form 12
Undervisnings materiale 12
Varighed 12
Produktkrav 12
Undervisningsforløb 12
Konklusion 14
Oplæg til mundtlig eksamen: 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
Ifølge aviser og TV- nyheder, siges det, at efter arbejdsløsheden er integration af flygtninge og indvandrere det næststørste problem i Danmark i dag.
Vi kan se, at det går meget langsomt og trægt med at integrere flygtninge og indvandrere i de danske skoler og i det øvrige samfund.
Dette problem har også stor betydning for de danske skoler.
I dag, i de danske skoler, møder man en stor del flygtningeelever/ indvandrerelever som har problematisk opførsel, udadrettet adfærd samt problemer med indlæring.
Disse elever er ofte aggressive og i konflikt med andre elever, men ofte også med lærerne, eller også er de utroligt indadvendte og meget svære at komme i kontakt med. De har typisk ingen sociale relationer til de andre elever. Når man som lærer møder eller oplever den slags elever, tænker man:
”Ups, hvad er det her?”.
I et samfund, hvor en stor del af udlændige er ikke integreret og uden arbejde er der tale om et samfundsmæssigt problem, der på en måde har både sociale, politiske og økonomiske konsekvenser.
Sociale konsekvenser, da de er arbejdsløse, og på en lang række områder, er ringere stillede end de mennesker, der har et arbejde. Det kan betyde sociale problemer.
Politiske konsekvenser, idet Folketinget, kommunalbestyrelser og andre er nødt til at beskæftige sig med problemet og bruge nogle af det offentliges indtægter til integration. De politiske partier er også meget uenige om, hvordan man skal løse integrationsproblemerne.
Økonomiske konsekvenser, i form af offentlige udgifter til bistandshjælp, aktiveringer, special undervisning i skoler, osv.

Hvorfor valgte jeg dette emne
Efter lange overvejelser omkring denne opgave, har jeg udvalgt nogle emner som jeg tror, vil være interessant for både læseren og mig selv.
For det første har jeg selv erfaring med, hvordan det er at være flytning, og jeg kender selv nogle mennesker som er og ikke er integreret eller som har problemer med integration, dette gælder både for børn og voksne.
Det næste, når vi kigger på de emner og teorier som vi har lært sidste semester under vores uddannelse i faget samfundsfag, er mange af disse emner anvendelige, som inspiration, ved behandlingen af emnet "integration", f.eks. social arv, opvækst og arbejdsløshed, de voldelige unge mænd, etniske minoritetsunge i Danmark osv.
For det tredje, dette emne er nemt, da man harmoniserer med de fire indsats områder som kræves efter fælles mål for samfundsfag; menneske og stat, menneske og samfund, menneske og kultur og menneske og natur.

Opbygning af opgaven
Denne opgave er opbygget af to hoveddele, den første faglige og den anden fagdidaktisk, hver af de to dele har sine delemner.
Ordet ”udlændinge” vil jeg bruge som betegnelse for flygtninge og indvandrere... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om integration i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.