Bacheloropgave om integration gennem sprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 28
  • 10346
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 18-03-2004

Bacheloropgave om integration gennem sprog

Bacheloropgave i dansk som andetsprog om integration gennem sprog.

Problemformulering

Hvordan styrkes de tosprogede elevers erhvervelse af danskkundskaber bedst muligt, i henhold til at de skal kunne benytte sig af alle sprogets funktioner som et middel til integration i det danske samfund?
Hvordan kan undervisningen af disse elever tage sig ud i praksis på den mest hensigtsmæssige måde både på det faglige og det pædagogisk/didaktiske område?

Dette gøres ved at inddrage afsnit som:
- identitet i en multikulturel verden
- kulturmødet
- sprogets funktioner
- modersmålet og dets betydning
- ordforrådets betydning
- kontrastiv analyse - dansk og tyrkisk sprog
- arbejdet med de tosprogede elever i skolens dagligdag

Indhold

1. Indledning 1
Problemformulering 2
2. Teori og metode 2
Begrebsafklaring 3
3. Identitet i en multikulturel verden 4
Mit syn på identitet 4
Identitetens betydning, opbygning og opretholdelse 4
4. Kulturmødet 5
Assimilation, segregation eller pluralistisk integration? 5
Pluralistisk integrationsmodel 6
Kulturchoks-modellen 8
5. Sprogets funktioner 9
”de jakobsonske sprogfunktioner” 10
Kommunikativ kompetence 11
6. Modersmålet og dets betydning 12
7. Ordforrådets betydning 14
8. Kontrastiv analyse - dansk og tyrkisk sprog 15
9. Arbejdet med de tosprogede elever i skolens dagligdag 17
Fagligt område 19
Sprogets funktioner 19
Dansk ordstilling 19
(højt)læsning 19
Eventyr-genren 20
Ordforrådsindlæring 20
Brugen af alle sanser i undervisningen 21
Sange, drama, rim og remser 21
Pædagogisk/didaktisk område 21
Kulturelle barrierer generelt 22
Kulturmødet som arbejdsområde i undervisningen 22
Problemer vedrørende drenge og pigers kontakt eksempelvis ved gruppearbejde 23
Forældresamarbejde 23
Miljøet i klassen 23
10. Konklusion 24
11. Litteraturliste 24

Uddrag

Teori og metode
I mit arbejde med den pædagogisk/didaktiske del af opgaven benytter jeg mig af teoretikere som Finn Thorbjørn Hansen og Benny Bang Carlsen, der begge har skrevet nogle interessante bøger om disse problemstillinger. I arbejdet med de mere konkrete forslag til klasseundervisningen benytter jeg blandt andet Bo Jacobsens bog ”Mød eleven – lærerens vej til demokrati i klassen”. Til den sproglige del af opgaven bruger jeg blandt andet teoretikere som Anne Holmen, Karen Lund og Birgit Henriksen. Jim Cummins bruges især i kapitlet om modersmålet betydning. Desuden er kapitlet om sprogets funktioner bygget på Roman Jakobsons teori om dette. Selvfølgelig har jeg benyttet mig af en masse andre teoretikere i arbejdet med opgaven (se litteraturlisten bagerst). Det er kun de væsentligste, jeg har valgt at nævne i dette indledende afsnit for at give læseren et indblik i mit overordnede valg af teoretikere. Jeg lægger ud med i kapitel 3 at skrive om den multikulturelle verden og personers identitetsfølelse i denne. Dette gøres først og fremmest på grund af det faktum, at det er denne verden, de tosprogede elever og vi som lærere skal agere i. Herefter beskrives kulturmødet i kapitel 4, hvori de to modeller, som ligger til grund for mit videre arbejde med den pædagogisk/psykologiske del af opgaven præsenteres... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om integration gennem sprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.