Integration af tosprogede elever i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 12
  • 2916
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2006
  • 24-06-2006

Eksamensopgave: Integration af tosprogede elever i folkeskolen

Eksamensopgave om integration af tosprogede elever i modernitetens undervisning.

Problemformulering

Hvordan kan man integrere tosprogede elever i modernitetens undervisning?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Definition på tosprogede 3
Hvad er modernitet? 3
Adskillelse af tid og rum. 4
Udlejring af sociale relationer. 5
Øget refleksivitet. 5
Interkulturel pædagogik 6
Interkulturel undervisning 9
Hvad så med undervisningen? 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
Vi lever i dag i en verden, der er forandret. Forandret over tid – i forhold til for bare 100 år siden. Denne ændring er overalt – altså en global ændring, men den rammer os også lokalt. Overalt hvor vi færdes, møder vi noget nyt – nye steder, nye produkter og ikke mindst ”nye” mennesker. Faktum er, at vi ikke alle er ens. Det være sig på punkter som fx nationalitet, trosretning og kulturel baggrund.
I denne opgave vil vi forsøge at sætte undervisningen i den danske folkeskole op mod, at alting ikke er som det plejer at være. Det skal bl.a. tages i betragtning, at der i dag er mange tosprogede elever, i den danske folkeskole, med et andet modersmål end dansk.

Definition på tosprogede
At være tosproget betyder, at man har et andet modersmål end dansk. Modersmålet vil være et minoritetssprog i det land sprogbrugeren bor i. Modersmålet vil som oftest kun blive talt i hjemmet, mens dansk vil være majoritetssproget. Dansk vil i dette tilfælde blive andetsproget, som vil være nødvendigt at tilegne sig for at kunne klare sig i samfundet (Carlsen, Benny Bang, 2001).
Tidligere omtalte man elever med anden etnisk baggrund end dansk som fremmedsprogede. Dette er en negativ betegnelse, hvor der lægges vægt på elevens mangler. I dag bruger vi betegnelsen tosprogede elever, hvilket ikke synes af meget, men denne nye betegnelse lægger vægt på elevernes sproglige potentialer og deres sproglige virkelighed, i stedet for at anskue de ”fremmedsprogede” fra samfundets synsvinkel (Holm, Lars og Laursen, Helle Pia, 2004)
Tosprogede elever har i længere tid været et omdiskuteret emne inden for den danske folkeskole, såvel som i medier og politik. Inden for de seneste år er antallet at tosprogede børn og unge steget betydeligt, og efterhånden har de fleste institutioner over hele landet stiftet bekendtskab med denne gruppe af børn.

Hvad er modernitet?... Køb adgang for at læse mere

Integration af tosprogede elever i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.