Integration af to-sprogede i folkeskolen | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 20
  • 2512
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2005
  • 24-06-2005

Integration af to-sprogede i folkeskolen | Synopsis

Synopsis i skolen i samfundet om integration af to-sprogede i folkeskolen.

Det er lavet som en Power-point præsentation.

Problemformulering
Hvilke faktorer er på spil i kulturmødet mellem danske lærere og tosprogede elever i forholdet til integration i den danske folkeskole?

Indhold

• Emnebegrundelse 3
• Problemformulering 4
• Folkeskoleloven vedr. tosprogede 5
• Definition af forskellige begreber 6
• Pierre Bourdieu 8
• Jean-Jacques Rousseau 9
• Immanuel Kant 10
• Anthony Giddens 11
• Politisk indflydelse på integration af tosprogede 13
• Mediernes indflydelse på integration 14
• Sociale forhold 15
• Lærerprofessionen 18
• Konklusion 19
• Litteraturliste 20

Uddrag

Emnebegrundelse
• I Danmark er børnenes opdragelse forældrenes ansvar hvilket underbygges af at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Men samtidigt gjorde industrisamfundets opbygning det nødvendigt at samfundet tilbød at bistå med løsningen af denne opgave. Flere og flere børn får problemer såvel hjemme som i skolerne. Mange af disse børn kommer fra en anden kultur end vores, det er ofte børn med en muslimsk baggrund. Disse børns forskellige vanskeligheder kan bl.a. bunde i vor kulturs divergerende opfattelser af eksempelvis familie, kønsroller, demokrati osv. Men hvor mennesker mødes opstår der altid interesse- og
meningsforskelle. Dette behøver dog ikke hver gang at udmøntes i egentlige konflikter/problemer... Køb adgang for at læse mere

Integration af to-sprogede i folkeskolen | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.