Bacheloropgave om integration af minoritetselever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 25
  • 7383
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 2007
  • 11-04-2007

Bacheloropgave om integration af minoritetselever

Bacheloropgave i samfundsfag om integration af minoritetselever.

Problemformulering
- Hvorfor klarer elever med anden etnisk minoritetsbaggrund sig dårligere i skolen end etnisk danske unge?

- Hvordan kan der arbejdes på en mere integrerende pædagogik i folkeskolen?

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 2
Fremgangsmåde: 3
1.del
Hvad forstås ved begrebet integration?: 4
Assimilation: 5
Segregation: 6
Pluralistisk integration: 7
Minoritet og majoritetsbegrebet: 7
Feltbegreb, Kulturel kapital og habitus (Bourdieu): 8
2.del
Folkeskolen curriculum: 10
Integrationsteorierne i forhold til regeringens førte integrationspolitik: 15
3.del
Den interkulturelle undervisning: 18
Lærerens rolle: 20
Konklusion: 22
Perspektivering: 23
Litteraturliste: 24

Uddrag

Fremgangsmåde:
Denne opgave består af en tredeling, hvoraf den første del har til formål, at afklare det teoretiske felt inden for integration. Dette gør jeg ved, at opstille en begrebsafklaring omkring forskellige integrationsstrategier ved hjælp af udvalgte teoretikere.4 Dette teoretiske felt skal tydeliggøre de rammer jeg arbejder ud fra igennem opgaven. I anden del af opgaven undersøger jeg inden for disse rammer, undervisningsministeriets fremstilling af love og bekendtgørelser om integration i folkeskolen. Og hvilke betingelser den danske folkeskole giver elever med anden etnisk baggrund, for at klarer sig godt i skolen og i det danske samfund.
I sidste del vil jeg se på hvilke løsningsforslag, der kunne være relevante i forhold til en mere integrerende pædagogik i den danske folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om integration af minoritetselever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.