Bacheloropgave om integration af minoritetselever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 25
  • 7383
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2007
  • 11-04-2007

Bacheloropgave om integration af minoritetselever

Bacheloropgave i samfundsfag om integration af minoritetselever.

Problemformulering
- Hvorfor klarer elever med anden etnisk minoritetsbaggrund sig dårligere i skolen end etnisk danske unge?

- Hvordan kan der arbejdes på en mere integrerende pædagogik i folkeskolen?

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 2
Fremgangsmåde: 3
1.del
Hvad forstås ved begrebet integration?: 4
Assimilation: 5
Segregation: 6
Pluralistisk integration: 7
Minoritet og majoritetsbegrebet: 7
Feltbegreb, Kulturel kapital og habitus (Bourdieu): 8
2.del
Folkeskolen curriculum: 10
Integrationsteorierne i forhold til regeringens førte integrationspolitik: 15
3.del
Den interkulturelle undervisning: 18
Lærerens rolle: 20
Konklusion: 22
Perspektivering: 23
Litteraturliste: 24

Uddrag

Indledning: Folkeskolen har mange funktioner, og det flerkulturelle samfund stiller folkeskolen over for helt nye udfordringer. Folkeskolen skal rumme elever med mange forskellige kulturelle baggrunde, og den skal uddanne elever til at begå sig i et multikulturelt samfund.1 Der er fra forældres, politikeres og den brede befolknings side mange forventninger til skolen om, at påvirke eleverne til at blive gode samfundsborgere. En af de forventninger, man er begyndt at stille til folkeskolen er, at den skal bidrage til integrationen af elever med en anden etnisk baggrund.

Unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig ofte dårligere i folkeskolen end etnisk danske unge. Dette tilskrives ofte manglende integration. I opgaven vil jeg se på, hvad der bliver gjort for integrationen i folkeskolen og på, hvad folkeskolens rolle er i den generelle integration.
Hvad bliver der gjort fra ministeriets side (lovgivningen), og hvad gør skolerne (ex lærerens rolle)?

I denne opgave vil jeg undersøge folkeskolens rolle i integrationen af, elever med anden etnisk oprindelse. Det vil jeg gøre ved at se på hvilke betingelser folkeskolen som institution giver elever med etnisk minoritetsbaggrund for, at deltage og klare sig godt i skolen. Resultaterne fra bl.a. den seneste PISA – undersøgelse og den særlige københavner - PISA2 peger på, at elever fra etniske minoriteter klare sig væsentlig dårligere end etnisk danske elever. Undersøgelser viser samtidigt at forskellen ikke kan forklares med forskelle i elevernes socio - økonomiske3 baggrund. Forskellen på test-scoren blandt indfødte elever og elever med fremmed baggrund, er større i Danmark end i de fleste andre europæiske lande. Det tyder dermed på, at det danske skolesystem giver elever med en fremmed baggrund, et relativt dårligt udgangspunkt for at klare sig i det danske samfund.

Fremgangsmåde:
Denne opgave består af en tredeling, hvoraf den første del har til formål, at afklare det teoretiske felt inden for integration. Dette gør jeg ved, at opstille en begrebsafklaring omkring forskellige integrationsstrategier ved hjælp af udvalgte teoretikere.4 Dette teoretiske felt skal tydeliggøre de rammer jeg arbejder ud fra igennem opgaven. I anden del af opgaven undersøger jeg inden for disse rammer, undervisningsministeriets fremstilling af love og bekendtgørelser om integration i folkeskolen. Og hvilke betingelser den danske folkeskole giver elever med anden etnisk baggrund, for at klarer sig godt i skolen og i det danske samfund.
I sidste del vil jeg se på hvilke løsningsforslag, der kunne være relevante i forhold til en mere integrerende pædagogik i den danske folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om integration af minoritetselever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.