Integration af børn med anden etnisk baggrund i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 26
  • 11571
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 22-03-2004

Integration af børn med anden etnisk baggrund i folkeskolen

Bacheloropgave i samfundsfag om integration og integration af børn med anden etnisk baggrund i folkeskolen – altså tosprogede elever.

Problemformulering

- Hvorfor går det dårligt med integration af børn og unge med anden etnisk baggrund?

- Hvordan kan man i den danske folkeskole, støtte børn og unge med anden etnisk baggrund, så de får mulighed for at blive bedre integreret i det danske samfund, uden at de kommer i konflikt med deres identitet og kulturelle baggrund?

Indhold

Emnebegrundelse: 1
Problemformulering: 2
Fremgangsmåde: 2
Beskrivelse af integrationssituationen i Danmark? 3
Beskrivelse ud fra de syv kriterier 4
1. Danskkundskaber og uddannelse 4
2. Beskæftigelse 5
3. Selvforsørgelse: 7
4. Fravær af diskrimination: 7
5. Kontakt mellem udlændinge og danskere i hverdagen: 7
6. Deltagelse i det politiske liv: 8
7. Grundlæggende værdier og normer: 9
Hvorfor går det dårligt med integrationen i Danmark? 10
Konsekvenser for dårlig integration? 12
Hvordan løses integrationsproblematikken? 14
Integrationsformer 15
Assimilation: 15
Assimilation i folkeskolen 17
Segregation: 17
Segregation i forhold til folkeskolen 18
Pluralistisk integration 18
Pluralistisk integration i forhold til folkeskolen 19
Lærerens rolle 20
Læring 21
Humanistisk læringsteori 21
Hvad er lærerens rolle indenfor denne teori? 21
Humanistisk læring i forhold til tosprogede elever 22
Virksomhedsteoretisk læring 23
Hvad er lærerens rolle indenfor denne teori? 24
Virksomhedsteoretisk læring i forhold til tosprogede elever 24
Sammenfatning: 24

Uddrag

Fremgangsmåde:
Med udgangspunkt i min problemformulering, vil jeg begynde med at undersøge, hvorfor det går dårligt med integrationen af udlændinge i Danmark. Dette vil jeg gøre ud fra syv kriterier for en vellykket integration, som et udvalg, nedsat af indenrigsministeriet, har konkluderet i en rapport.
Årsagen til at det går dårligt, ligger selvfølgelig i, at der er nogle barrierer der problematiserer denne proces. Jeg vil prøve at finde frem til nogle af disse problemer, og beskrive konsekvensen af dem i forhold til integration.
Én af barriererne ligger øjensynligt i lyset af den sociale arv. Dette begreb vil jeg undersøge, da jeg mener, den sociale arv har stor betydning for, hvordan et barn gennem dets arv og sociale miljø, føler et tilhørsforhold til det samfund det lever og fungerer i.

Regeringen lovede ved sidste valg en forbedring af integrationen af de udlændinge der allerede er i landet. I et samfundsmæssigt perspektiv vil jeg derfor undersøge og kommentere de handlingsplaner den danske regering har benyttet for at løse de problemer der unægtelig er til stede. Som forlængelse heraf vil jeg også se på aktuelle løsningsforslag der er relevante i forhold til folkeskolen.

Det sociale samspil mellem danskere og udlændinge ser jeg som utrolig vigtig for at skabe forståelse mellem vore forskellige kulturer. Da børnene, ifølge Anders Fogh Rasmussen, er nøglen til integration, vil jeg se nærmere på skolens muligheder. Klassekammerater med forskellig etnisk baggrund, kan skabe større forståelse og respekt for hinandens forskelligheder, hvis der opstår daglig kontakt med hinanden.
Derfor vil jeg undersøge lærerens rolle. Hvordan kan man som lærer medvirke til at hjælpe integrationsprocessen, styrke rummeligheden i klasselokalet og give eleverne forståelse og respekt for hinandens forskelligheder?
Dette vil jeg gøre ved at undersøge nogle integrationsformer, da jeg mener, teoretisk forståelse kan gøre læreren bevidst om, hvad der er vigtigt i integrationsprocessen.

Da elever med anden etnisk baggrund har samme behov og ønsker om at lære de fag skolen tilbyder, vil jeg se på læringsteorier der kan være nyttige i denne sammenhæng. Jeg vil beskrive og vurdere Carl Rogers humanistiske læringssyn samt Vygotskis virksomhedsteoretiske syn på læring.
Hvor Carl Rogers først og fremmest forholder sig til det enkelte individ, prøver Vygotski at koncentrere sig om det sociale aspekt. Disse læringsteorier finder jeg relevante, da integration både handler om det enkelte individ og det sociale samspil... Køb adgang for at læse mere

Integration af børn med anden etnisk baggrund i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.