Eksamensopgave om insulin

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 10
  • 2920
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om insulin

Eksamensopgave i natur/teknologi om insulin fra Novo Nordisk.

Problemformulering
Hvorfor Insulin?
Diabetes: Hvad er det?
Produktion af Human Insulin
Generelt om gensplejsning

Er inklusiv didaktiske overvejelser.

Indhold

•Hvorfor Insulin?
•Diabetes hvad er det?
•Produktion af human insulin, herunder også gensplejsning.
•Generelt om gensplejsning
•Didaktiske overvejelser
•Forsøg med udskillelse af DNA fra Løg
•Litteraturhenvisning

Uddrag

Hvorfor Insulin?
Natur/Teknik er i høj grad et naturvidenskabligt dannelsesfag. Dets opgave er bl.a. af udrydde myter og nedbryde fordomme af naturvidenskablig art. For mange børn og voksne virker brugen af kanyler o.lign. afskrækkende og er derfor fyldt med fordomme. Antag at man i sin klasse, har en elev der lider af diabetes1 og derfor dagligt tager insulin. Denne elev kan støde på mange problemer i sociale sammenhænge, da det at stikke en kanyle i låret, ikke ligefrem er kotyme for de fleste. I den henseende er N/T er perfekt værktøj til at afmystificere omverdens reaktion på diabetes1 patientens behov for medicin. Samtidig giver de mange års intense forskning i insulin og insulin-produktion, mange opdagelser som selv elever på begynder og mellemtrinnet kan drage nytte af. Undersøgelse og forståelse DNA samt områder relateret til DNA, vil kunne bruges i faget med udgangspunkt i insulin som platform.

---

Didaktiske overvejelser
Novo Nordisk har i deres materiale teoretiske såvel som praktiske elementer.
Dette drejer sig om pjercer samt udstyr til diabetes patienter i klassesæt.
Som nævnt i afsnittet: Hvorfor insulin, er et af formålene med dette forløb, at afmystificere sukkersyge, samt de særlige forholdsregler der er vedhæftet med en diabetes1 patient.
Samtidig har en del elever et næsten fobisk forhold til deres eget blod og bare ideen om at prikke sig selv i fingeren virker som en uoverkommelig opgave.
Teoretisk og praktisk undervisning forenet kommer mål og formål til at lyde således:... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om insulin

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.