Inklusion af tosprogede elever i den danske folkeskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Pædagogik
 • Godkendt
 • 6
 • 1794
 • PDF
 • Blaagaard Statsseminarium
 • 2012
 • 12-07-2012

Eksamensopgave: Inklusion af tosprogede elever i den danske folkeskole

Det er mit korte skriftlige oplæg som handler om inklusion af tosprogede elever.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som dansklærer i den danske folkeskole blive kompetent nok til at kunne inkludere elever med særlige forudsætninger, herunder tosprogede elever?

Underviserens kommentar

Fik 10 ud fra denne.

Uddrag

Metode
For at belyse min problemstilling vil jeg forsøge, at gøre rede for hvilke krav der bliver stillet til skoler såvel som til lærere, fra undervisningsministeriet side. Jeg vil undervejs i min belysning af min problemstilling inddrage Jan Kampmann og hans begrebsafklaringer med hensyn til multikulturel og interkulturel pædagogik. Jeg vil inddrage disse som alternativer til undervisningsformer i arbejdet med tosprogede elever. Dernæst vil jeg vil jeg ved hjælp af Iben Jensens redskaber til kulturforståelse, udarbejde en handlingsplan, som kan bruges i arbejdet med tosprogede elever.
... Køb adgang for at læse mere

Inklusion af tosprogede elever i den danske folkeskole

[1]
Bedømmelser
 • 02-05-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Rigtig gid og hjælpsom opgave, med gode henvisninger.