Inklusion, adfærd, kontakt & trivsel | Specialpædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 3982
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2009
  • 17-12-2009

Studieprodukt: Inklusion, adfærd, kontakt & trivsel | Specialpædagogik

Studieprodukt i specialpædagogik om inklusion, adfærd, kontakt & trivsel.

I vores opgavebesvarelse har vi valgt at arbejde med AKT-begrebet. Vi vil undersøge baggrunden for AKT-begrebet i folkeskolen og forsøge at belyse, hvor vidt LP-modellen er en gevinst i arbejdet med AKT, og hvordan AKT-læreren vil kunne bruge den i sit arbejde. Vi vil i analysedelen lave et interview af AKT-teamet i Roskilde.

Indhold

Indledning 3
Adfærd, kontakt og trivsel 4
AKT-læreren/medarbejderen 4
Fokus på adfærd, kontakt og trivsel gennem tiden 5
AKT-arbejdet 7
Systemteori 8
LP–modellen . .10
Interview . 11
Opsummering 12
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Vi oplever, at lærerne i dag er udsat for et stærkt pres fra flere sider. Eksempelvis presses lærerne af bindende mål, offentliggørelse af karakterer, internationale undersøgelser og forældrenes krav om netop deres barns udvikling. Samtidig presses lærerne fra alle sider af kravet om en inkluderende skole som indebærer, at der i skolen skal være vilje og viden til at give flere elever et undervisningstilbud inden for den almindelige undervisningsramme. Som lærer i den danske folkeskole, står man altså i et pædagogisk dilemma, hvor man på den ene side skal tilgodese den enkelte elevs særlige forudsætninger, og på den anden side skal tilgodese fællesskabets behov.
Grundlæggende må børn i en inkluderende skole kunne være forskellige fra hinanden og alligevel være gode nok.

Vi mener, at hvis man som lærer er et rummeligt menneske og har en evne til at omgås, forstå og acceptere meget forskellige mennesker og ikke reagerer negativt over for andre, blot fordi de er anderledes end én selv eller ikke svarer til éns billede af normalitet, så har man de nødvendige kompentancer for at skabe gode relationer til andre og kan derfor bidrage til den inkluderende skole. Dog oplever vi, at der til stadighed er elever, der er svære at inkludere og behovet for AKT-arbejdet er stigende og bliver mere og mere udbredt... Køb adgang for at læse mere

Inklusion, adfærd, kontakt & trivsel | Specialpædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.