Inkludere elever med særlige behov

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 7
  • 2385
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2011
  • 14-08-2012

Studieprodukt: Inkludere elever med særlige behov

Studieprodukt om: Særlige behov – særlige forudsætninger - med fokus på matematikvanskeligheder.

Problemformulering
Hvilke specialpædagogiske tiltag er nødvendige for at inkludere børn med særlige behov herunder med særligt fokus på matematikvanskeligheder? Og i hvilket omfang er det hensigtsmæssigt at inkludere alle børn?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode og fremgangsmåde 3
Definition af dyskalkuli og matematikvanskeligheder 4
Årsager til MV 4
Inklusion og den inkluderende skole 4
Specialpædagogiske tiltag for at inkludere elever i MV 5
Er det hensigtsmæssigt at inkludere alle børn? 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8
Artikler 8
Internet 8

Uddrag

Jeg kan som folkeskolelærer ikke se mig fri for, at der er elever i klassen som har særlige behov og det må jeg tage højde for. Jeg vil i dette oplæg tage udgangspunkt i matematikvanskeligheder og hvordan jeg som kommende lærer skal forholde mig til elever i matematikvanskeligheder. Det anslås at ca. 5-6 % af alle børn i skolealderen er i matematikvanskeligheder1 og jeg har erfaret ud fra læst teori samt min praktiske erfaring, at der er tradition for, at elever der har vanskeligt ved at lære at læse og skrive får langt større bevågenhed end de elever, der kommer i vanskeligheder i matematik. Dette har jeg stillet mig undrende overfor og på baggrund af ovenstående, har jeg i dette oplæg ud-arbejdet følgende problemformulering.

Metode og fremgangsmåde
I det følgende vil jeg først forsøge at klarlægge, hvad der forstås ved dyskalkuli og vanskeligheder i matematik. Dernæst vil jeg undersøge årsager til matematikvanskeligheder og hvilke specialpædagogiske tiltag der skal til for at inkludere elever i matematikvanskeligheder og til sidst vil jeg diskutere om det er hensigtsmæssigt at inkludere alle børn... Køb adgang for at læse mere

Inkludere elever med særlige behov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.