Inkariget | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 7
  • 2222
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 26-01-2012

Inkariget | Synopsis

Synopsis i historie om Inkariget før og efter erobringen.

Problemformulering
Da samfundet bliver mere og mere globaliseret, er det vigtigt at børn lærer om og får en forståelse af andre kulturer og dermed også af deres egen rolle i dette samfund.
Spaniernes ”opdagelse” af Amerika fra 1492 og frem var et af de større kultursammenstød i verdenshistorien og har haft vidtrækkende konsekvenser på mange områder.
Den overlegenhed som europæerne viste dengang, ser vi til dels stadigvæk.

Vi vil i denne forbindelse fokusere på Inkariget før og efter spaniernes ankomst, da vi formoder at dette område vi være interessant at arbejde med i folkeskolen og kan bruges på alle alderstrin, dog med vægt på forskellige problematikker.

Hvad drev spanierne, og hvilke motiver havde de for at rejse ud?
Hvem var det der rejste af sted?
Hvilken kultur var det de mødte og derefter erobrede?
Hvordan var magtforholdet og dermed menneskesynet?
Hvilken indflydelse fik europæernes erobring - og har den stadig betydning?

Indhold

Problemformulering: 2
Baggrund og årsager til den europæiske ekspansion: 2
Inkariget (Tahuantinsuyu): 3
Pizarros erobring af Inkariget: 4
Det europæiske menneskesyn: 4
Oprør mod spanierne: 5
Konsekvenser af erobringen: 5
Kilder: 6
Hvorfor skal vi lære om inkaerne i dag? 6
Litteraturliste: 7

Uddrag

Baggrund og årsager til den europæiske ekspansion:
Europa gennemgik i slutningen af 1400-tallet enorme omvæltninger. Den katolske kirke og kunne ikke længere give svar på alt ud fra biblen, og folk begyndte igen at søge svarene ved hjælp af antikkens læresætninger. (For eksempel Ptolemæus` teori om at jorden var rund). Handlen mod øst udviklede sig hurtigt, men på grund af de arabiske landes monopol på handelsvejene til Asien, steg priserne voldsomt for europæerne, og nye handelsveje blev et stort ønske. Både Spaniens, Portugals og de arabiske landes beliggenhed spillede en stor rolle for både de nye og gamle handelsveje. Det fattige Spanien, som blev ledet af Ferdinand og Isabella, var meget interesserede i at finde nye rigdomme, derfor finansierede de Columbus` rejser mod vest i håb om at finde en ny vej til Indien og dermed få lettere adgang til krydderier, silke med videre.
Langt de fleste af dem, der drog af sted, conquistadorerne, som de kaldes, var eventyrlystne unge mænd, der havde en trang til at udforske det ukendte og et ønske om magt og rigdom. Mange af dem var analfabeter; kun få var fra den adelige klasse. Desuden tog en del præster af sted med et brændende ønske om at omvende hedninge til den katolske tro.

Inkariget (Tahuantinsuyu):
Ifølge legenden opstod Inkariget omkring 1100-tallet, ved at solens søn, Manco Capac, og månens datter, Mama Oclla, grundlagde inkaernes hovedstad, Cuzco, og Manco Capac blev den første Sapa inka, Inkarigets øverste hersker. Fra omkring 1438, hvor inkahøvdingen Pachacuti regerede, skulle dette rige blive stadigt større. De erobrede andre stammer og indlemmede dem, deres arkitektur og kunst i riget. Det var blandt andet højtudviklede kulturer som Moche-/ Chimú-/ Nazca-/ og Paracaskulturen. Det var derfor et rige sammensat af mange slags folk, og dette gav til tider anledning til interne konflikter... Køb adgang for at læse mere

Inkariget | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.