Induktion | Fysikrapport | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 10
  • 2642
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2000
  • 12-04-2002

Induktion | Fysikrapport | Undervisningsforløb

Emneafgrænsning:
Vi vil arbejde med/ se på magnetismens sammenhæng med elektricitet, og hvordan
det bruges til at fremstille og transformere elektricitet.

Indhold

Emneafgrænsning: 2
Indledning: 2
Emnet i forhold til Ckf'en for Fysik/kemi: 2
Definitioner: 3
Elevernes forudsætninger: 3
Undervisningsforløb: 3
Mål med forløbet: 3
Oversigt over forløbet: 3
Dag 1: 4
Dag 2: 4
Dag 4: 4
Dag 5: 4
Diskussion: 4
Litteraturliste: 4

Uddrag

Indledning:
Vi har valgt at lave et undervisningsforløb til en 8. klasse. Vi har valgt ikke at udlevere nogen bøger til eleverne, men i stedet vil vi lade bøger fra forskellige systemer ligge til rådighed, som en slags klassebibliotek. Bøgerne i vores litteraturliste er de bøger vi har fået inspiration fra, og det er derfor også dem der vil være til rådighed i lokalet. Dette har vi valgt fordi, vi mener at eleverne skal gøre deres egne konklusioner og tanker, uden at være bundet af et bestemt system, men i stedet kan bruge bøgerne som opslagsværk. Vi mener at dette lærer eleverne at arbejde problemløsende.
Grupperne skal være kønsadskilte, da vi mener at det giver pigerne mulighed for at være med til at lave det praktiske, og drengene mulighed for at lave det mere boglige. Eleverne må selv vælge grupperne, dog skal der være mellem 2-4 elever i hver.
Vi vil arbejde meget projektorienteret med læreren som vejleder, på den måde at eleverne inspireres til selv at eksperimentere sig frem imod en erkendelse på et højere niveau (hermeneutisk spiral). Dette gør vi ud fra et humanistisk menneskesyn.

Emnet i forhold til Ckf'en for Fysik/kemi:
Vi vil i vores undervisningsforløb søge at opfylde Ckf'en udfra følgende punkter:... Køb adgang for at læse mere

Induktion | Fysikrapport | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.