Semesteropgave om individ og specialundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Børn med særlige behov
  • Godkendt
  • 11
  • 2823
  • PDF
  • Frederiksberg Seminarium
  • 2005
  • 10-12-2007

Semesteropgave om individ og specialundervisning

Semesteropgave i børn med særlige behov om individ og specialundervisning.

Problemformulering:
Jeg ønsker at analysere Seans sociale relationer og diskutere forholdet mellem hans faktiske handlinger og hans intention med disse.

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 2
Beskrivelse af Sean s. 2
Teori om observation s. 2
Analyse s. 4
Vurdering s. 5
Handleplan s. 6
Konklusion s. 6
Litteraturliste s. 7
Bilag

Uddrag

Indledning:
Baggrunden for denne observation er, at Seans lærere er bekymrede over, hvordan Sean (7, 9 år) reagerer overfor sine omgivelser, da han ofte bliver meget voldsom og udadreagerende i interaktionen med andre børn. Hans sociale tilpasning og relation til andre børn er blevet så problematisk, at den derfor ønskes afdækket... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om individ og specialundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.