Semesteropgave om individ og specialundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Børn med særlige behov
  • Godkendt
  • 11
  • 2823
  • PDF
  • Frederiksberg Seminarium
  • 2005
  • 10-12-2007

Semesteropgave om individ og specialundervisning

Semesteropgave i børn med særlige behov om individ og specialundervisning.

Problemformulering
Jeg ønsker at analysere Seans sociale relationer og diskutere forholdet mellem hans faktiske handlinger og hans intention med disse.

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 2
Beskrivelse af Sean s. 2
Teori om observation s. 2
Analyse s. 4
Vurdering s. 5
Handleplan s. 6
Konklusion s. 6
Litteraturliste s. 7
Bilag

Uddrag

Indledning:
Baggrunden for denne observation er, at Seans lærere er bekymrede over, hvordan Sean (7, 9 år) reagerer overfor sine omgivelser, da han ofte bliver meget voldsom og udadreagerende i interaktionen med andre børn. Hans sociale tilpasning og relation til andre børn er blevet så problematisk, at den derfor ønskes afdækket.

Beskrivelse af Sean
Sean er 7,9 år og har siden børnehaven haft vanskeligheder ved at indgå i fællesskaber og lege med andre børn. Han bliver ofte urolig, højtråbende, aggressiv og udadreagerende i interaktionen med andre børn. Sean er ikke populær blandt de andre børn, de undgår ham helst, og han har derfor meget svært ved at etablere venskaber. Kontakten til voksne er derimod overvejende positiv, kærlig og problemløst, selvom han ofte må irettesættes på grund af hans vanskeligheder med andre børn.
Sean fik som 6 årig stillet diagnosen Asbergers Syndrom og er placeret i en indskolingsklasse med otte elever, hvor han går på andet år. Her er undervisningen og dagen tilrettelagt efter den enkelte
elevs behov... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om individ og specialundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.