Geologi, vulkaner og jordskælv | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 10
  • 2387
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2005
  • 05-04-2006

Undervisningsforløb: Geologi, vulkaner og jordskælv | Eksamensopgave

Eksamensopgave i geografi om indholdsplan og geologi, vulkaner og jordskælv. Indeholder også et undervisningsforløb over 10 lektioner til en 8. klasse.

Problemformulering
Vulkaner er tilsyneladende udtryk for pladetektonisk aktivitet. Men hvilken sammenhæng
er der?

Indhold

Problemformulering 2
Jordens indre 2
Drivkræfter 2
Pladerandstyper 3
Vulkaner 4
Magma og lava 4
Vulkanisme ved en oceanryg 5
Vulkanisme ved en dybgrav 5
Hot spots 5
Jordskælv 5
Mål: 7
Fagdidaktiske overvejelser 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Vi vil undersøge, hvordan pladetektonik, jordskælv og vulkanisme indbyrdes er forbundne. Vi vil desuden skabe et kendskab til den grundlæggende geologi, da vi mener, at det er nødvendigt, for at forstå hvorfor Jordens overfladeformer ser ud, som de gør. Det finder vi vigtigt, for at forstå hvorfor og hvor de store naturkatastrofer opstår. Vi vil se på den pladetektoniske model for kontinenternes bevægelser i forhold til hinanden, samt lave et undervisningsforløb som dækker de faglige mål i geografi.

Jordens indre
Jorden består af forskellige lag. Viden om disse lag er ret begrænset, da geologer blot har gravet 12 km ned. Derfor er beskrivelsen af Jordernes indre, taget ud fra det man ved i dag. Dette ændre sig løbende med nyere og bedre teknikker.
Overordnet består Jorden af en skorpe, kappe og kerne.
Skorpen er fast, da det er Jordernes overflade. Det kan enten være oceanbund, som er ...

---

Indhold:
1. Lektion: Læreren gennemgår teorien omkring kontinenternes bevægelse. Der fortælles om pladetektonik. Imens vises en overhead, hvor man kan se pladernes fordeling.
2. Lektion: Vi ser en film om vulkaner, som tales om på klassen bagefter.
3. Lektion: Læreren forklare de processer, som opstår ved en vulkan, samt viser illustrationer på overhead.
4. Lektion: Teorien om jordskælv forklares, og der vises et diasshow om det.
5. Lektion: Elverne får stillet en opgave, som de skal løse i grupper... Køb adgang for at læse mere

Geologi, vulkaner og jordskælv | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.