Indførelse af grundloven | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 6
  • 2030
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2007
  • 23-12-2008

Indførelse af grundloven | Synopsis

Synopsis i historie om indførelse af grundloven.

Problemformulering
Hvilken betydning har indførelsen af grundloven i 1849 på den danske selvforståelse og opfattelse af demokrati, og hvordan kommer den til udtryk?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Metode og afgrænsning 1
Den politiske stemning omkring indførelsen af grundloven 1
Slesvig-Holsten 2
Fejringer 3
Fejring af grundloven i dag 4
Konklusion 4
Didaktiske overvejelser 5
Litteraturliste 5

Uddrag

Metode og afgrænsning:
Med opgaven ønsker vi at redegøre for den politiske stemning omkring indførelsen af grundloven i Danmark, samt inddrage Slesvig-Holsten problematikken. Det sidstnævnte skal ses som kontrast til den ellers fredelige overgang fra enevælde til demokrati. For at belyse danskernes forhold til demokrati vil vi bl.a inddrage fejringer af grundlovsdag i for - og nutiden.

Den politiske stemning omkring indførelsen af grundloven
Kong Frederik d.7 (regerede år 1848 – 63) underskrev grundloven i 1849, blot 1½år efter at han havde overtaget tronen efter sin far kong Christian d.8 (regerede år 1839 – 48).
Der har været mange politiske faktorer der har gjort at kong Frederik d. 7 var villig til at foretage sådan en politisk omvæltning, så kort tid efter sin overtagelse af tronen. Den første og nok vigtigste ...

---

Didaktiske overvejelser
Historiedidaktik er en betegnelse for overvejelser over, hvordan historie bliver formidlet og brugt i samfundet. Siden 1980erne er historiedidaktik blevet omdefineret som historiebevidsthed.
i dag defineres historiedidaktik som det at udforske... Køb adgang for at læse mere

Indførelse af grundloven | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.